Thời sự 06/11/2020 17:08

Bộ Tài chính: Không cấp mới bảo lãnh Chính phủ cho dự án dùng vốn vay trong nước

Bộ Tài chính cho biết, tháng 10 không thực hiện cấp mới bảo lãnh Chính phủ cho các dự án vay vốn trong nước và việc huy động, trả nợ vốn vay nước ngoài của Chính phủ đúng kế hoạch đề ra.

Bộ Tài chính vừa có báo cáo về tình hình vay, thực hiện cho vay lại và trả nợ vốn vay nước ngoài tại Việt Nam, trong đó mọi chỉ số đề nằm trong kế hoạch đã định.

Một trong những vấn đề được dư luận hết sức quan tâm là thực hiện nghĩa vụ trả nợ.Việc thực hiện nghĩa vụ các khoản trả gốc, lãi của Chính phủ nằm trong mức đã được phê duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng hạn theo cam kết.

Bộ Tài chính cho biết không cấp mới bảo lãnh Chính phủ cho dự án dùng vốn vay trong nước

Theo Bộ Tài chính, 10 tháng năm 2020, tổng trả nợ nước ngoài (trả gốc; trả lãi và phí) của Chính phủ khoảng 62.301 tỷ đồng. Việc thực hiện trả nợ của Chính phủ cả năm 2020 có thể thấp hơn so với dự toán chủ yếu do vận động thành công việc lùi thời điểm áp dụng điều khoản trả nợ nhanh vốn IDA vay Ngân hàng Thế giới đến 1/7/2021.

Về kế hoạch vay vốn nước ngoài, số liệu của Bộ Tài chính cho thấy, kế hoạch vay nước ngoài của Chính phủ trong năm 2020 là 107.421 tỷ đồng (4,6 tỷ USD)

Trong 10 tháng đầu năm 2020, Bộ Tài chính đã rút vốn nguồn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài khoảng 1,6 tỷ USD, trong đó cấp phát khoảng hơn 1 tỷ USD, vốn vay về cho vay lại khoảng 620 triệu USD.

Hiện, trong 10 tháng của năm 2020, Chính phủ đã ký kết 10 hiệp định vay vốn nước ngoài trị giá khoảng 977 triệu USD. Riêng trong tháng 10, Việt Nam đã thực hiện ký Hiệp định vay Quỹ Ả Rập Xê Út cho dự án Cơ sở hạ tầng tỉnh Yên Bái trị giá 20,3 triệu USD.

Cụ thể, đối với bảo lãnh vay cho các chương trình, dự án, theo Bộ Tài chính, trong tháng 10 không thực hiện cấp mới bảo lãnh Chính phủ cho các dự án vay vốn trong nước. Các dự án được bảo lãnh vay trong nước không thực hiện rút vốn, thực hiện trả nợ gốc là 123 tỷ đồng và trả nợ lãi là 299 tỷ đồng. 

Dư nợ bảo lãnh của các dự án vay vốn trong nước tính đến hết tháng 10/2020 khoảng 24.707 tỷ đồng. Các dự án được bảo lãnh vay nước ngoài thực hiện rút vốn 1.311 tỷ đồng, trả gốc 7.626 tỷ đồng và trả lãi 1.913 tỷ đồng.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2020, các dự án bảo lãnh nước ngoài thực hiện rút vốn 6.268 tỷ đồng, thực hiện trả gốc khoảng 25.606 tỷ đồng, trả phí và lãi khoảng 6.477 tỷ đồng. Dư nợ bảo lãnh vay nước ngoài khoảng 211.630 tỷ đồng.

Về bảo lãnh phát hành trái phiếu cho Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), trong tháng 10 không thực hiện phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, không trả nợ gốc và thực hiện trả lãi 293 tỷ đồng. 

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2020, NHCSXH không thực hiện phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, tổng trả nợ khoảng 4.402 tỷ đồng, trong đó trả nợ gốc khoảng 2.325 tỷ đồng, trả lãi và phí khoảng 2.077 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh khoảng 37.006 tỷ đồng.

Về bảo lãnh phát hành trái phiếu cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam, trong tháng 10 không thực hiện phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trả nợ gốc 50 tỷ đồng và thực hiện trả lãi 123 tỷ đồng. 

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2020, Ngân hàng Phát triển không thực hiện phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, tổng trả nợ khoảng 19.472 tỷ đồng, trong đó trả nợ gốc khoảng 15.422 tỷ đồng, trả lãi và phí khoảng 4.049 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh khoảng 92.102 tỷ đồng.

An Linh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *