Đầu tư 26/03/2015 08:37

Doanh nghiệp thành lập mới “trăm hoa đua nở”

FICA – Tại TPHCM, trong khi doanh nghiệp thành lập mới tăng cả về số lượng lẫn vốn đăng ký thì số doanh nghiệp ngưng nghỉ hoạt động đã giảm rõ rệt so với thời điểm cùng kỳ.

Theo báo cáo của Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), tính từ đầu năm đến 15/3, trên địa bàn thành phố đã có 4.973 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 7,3% so cùng kỳ. Trong số này có 164 doanh nghiệp tư nhân; 505 công ty cổ phần; 4.304 công ty TNHH.

Khu vực nông lâm thủy sản chỉ có 23 doanh nghiệp, bằng 82,8% so cùng kỳ; khu vực công nghiệp xây dựng có 1.137 doanh nghiệp, tăng 3,8% ; và khu vực thương mại dịch vụ 3.813 doanh nghiệp (chiếm 76,7%) tăng 8,5%.

Tổng vốn đăng ký đạt 24.768 tỷ đồng tăng 5,5% so cùng kỳ, trong đó khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 37,4%, tăng 47,6% so cùng kỳ; khu vực thương mại dịch vụ chiếm 62,1%, giảm 4,3% so cùng kỳ.

Cũng theo số liệu của cơ quan thống kê, trong 2 tháng đầu năm, TPHCM có 2.159 doanh nghiệp ngưng nghỉ họat động, bằng 42,1% so số doanh nghiệp tăng trong kỳ (chỉ số này của cùng kỳ là 91%), giảm 48,2% so 2 tháng đầu năm 2014 (chỉ số này của năm 2014 là tăng 19,1%).

Trong đó có 25 doanh nghiệp thuộc khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, 1.695 công ty TNHH, 290 công ty cổ phần và 139 doanh nghiệp tư nhân.

Như vậy số doanh nghiệp ngưng nghỉ giảm mạnh so cùng kỳ trong khi cấp phép tăng cả số lượng doanh nghiệp và vốn đăng ký cho thấy tín hiệu tích cực của nền kinh tế.

Bích Diệp

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *