Đầu tư 25/03/2015 16:28

Bất động sản TPHCM: “Nam châm” hút vốn ngoại đầu 2015

FICA – TPHCM đã trở thành địa phương thu hút FDI mạnh nhất cả nước trong 3 tháng đầu năm, trong đó, kinh doanh bất động sản có tới 190 dự án và 12,46 tỷ USD vốn đăng ký, chiếm 34,7% tổng vốn FDI trên địa bàn.

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 3 tháng đầu năm 2015, TP Hồ Chí Minh đã thu hút được 80 dự án FDI cấp mới với tổng vốn đầu tư là 460,9 triệu USD.

Ngoài ra, có 23 dự án tăng vốn (vốn đăng ký tăng thêm là 79,3 triệu USD) đã đưa tổng vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm của TP Hồ Chí Minh đạt 540 triệu USD, đứng thứ nhất về thu hút FDI trong 3 tháng đầu năm 2015.

Tính lũy kế đến tháng 11/2014, TP Hồ Chí Minh đã thu hút được gần 2.500 dự án với tổng vốn đầu tư là 20 tỷ USD, chiếm 14,4 % tổng số dự án và 8% tổng vốn đầu tư tại Việt Nam, đứng thứ 5/101 tỉnh, thành phố có ĐTNN (sau TP Hồ Chí Minh và Bà Rịa – Vũng Tàu, Hà Nội, Đồng Nai

Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, tại thành phố Hồ Chí Minh, kinh doanh bất động sản là ngành thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với 190 dự án và 12,46 tỷ USD vốn đăng ký, chiếm 34,7% tổng vốn FDI tại TP Hồ Chí Minh.

Xét về số dự án thì ngành công nghiệp chế biến chế tạo thu hút được nhiều dự án FDI nhất với  gần 1600 dự án và 12,2 tỷ USD vốn đăng ký đầu tư (chiếm 29,8% tổng số dự án và 31,6% tổng vốn đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh). Các dự án còn lại tập trung vào lĩnh vực như xây dựng, thông tin và truyền thông, bán buôn, bán lẻ…

Xét về đối tác đầu tư tại TP Hồ Chí Minh, Singapore đứng thứ nhất với gần 700 dự án và 9,08 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 23,4% tổng vốn đăng ký đầu tư tại Tp Hồ Chí Minh). Đứng thứ hai là Malaysia với  180 dự án và 5,5 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 14,2% tổng vốn đăng ký đầu tư tại Tp Hồ Chí Minh).

Nếu tính về số dự án thì Hàn Quốc đứng thứ nhất về số dự án tại Tp Hồ Chí Minh với 1.019 dự án và 4,03 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 19% tổng số dự án và 10% tổng vốn đăng ký đầu tư của Tp.Hồ Chí Minh). Thành phố Hồ Chí Minh cũng là địa phương thu hút được nhiều dự án của Hàn Quốc nhất trong các địa phương trong cả nước.

Xét về hình thức đầu tư, theo thống kê cho thấy chủ yếu các dự án FDI tại TP Hồ Chí Minh thực hiện theo hình thức 100% vốn nước ngoài với 4.186 dự án và 24,1 tỷ USD vốn đầu tư, chiếm 62% tổng vốn FDI tại tp Hồ Chí Minh. Tiếp theo là hình thức liên doanh với 1.059 dự án và 11,6 tỷ USD vốn đầu tư, chiếm 30% tổng vốn FDI tại Tp Hồ Chí Minh.

Bích Diệp

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *