Đầu tư 23/05/2014 21:18

Biến động lớn tại Tổng công ty Đường sắt

Cùng với hàng loạt thay đổi về nhân sự cấp cao, hoạt động sản xuất - kinh doanh của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - đơn vị được mệnh danh trì trệ nhất ngành giao thông - vận tải cũng sẽ được cơ cấu triệt để.

Ngoài việc ông Nguyễn Đạt Tường sẽ thôi giữ chức Tổng giám đốc để chỉ đảm nhận chức vụ thành viên Hội đồng thành viên, Bộ Giao thông - Vận tải cũng đang chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương hoàn tất thủ tục bổ nhiệm ông Vũ Tá Tùng, Phó tổng giám đốc giữ chức Tổng giám đốc Tổng công ty.
    
Cũng giống như ông Tường, một lãnh đạo cấp cao khác của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam là ông Nguyễn Phú Cường, thành viên Hội đồng thành viên, Kế toán trưởng cũng sẽ chỉ còn đảm nhận một vị trí duy nhất là thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Thay thế vị trí của ông Cường dự kiến là bà Lê Thị Nhuận, Kiểm soát viên chuyên trách Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
 
Bộ Giao thông - Vận tải cũng thống nhất thực hiện quy trình điều động bổ nhiệm ông Lương Quốc Việt, thành viên Hội đồng thành viên, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) giữ chức Kiểm soát viên chuyên trách Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. 
 
Cùng với việc thay đổi một loạt nhân sự cấp cao, Bộ Giao thông - Vận tải yêu cầu lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đẩy mạnh công tác tái cơ cấu, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động sản suất kinh doanh của đơn vị.
 
"Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam bước đầu đã có chuyển biến trong suy nghĩ, nhưng sự quyết tâm mới chỉ dừng ở lời nói, chưa đạt kết quả cụ thể", Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu.
 
Được biết, để đẩy mạnh công tác tái cơ cấu doanh nghiệp vận tải đường sắt này, lãnh đạo và các cơ quan tham mưu thuộc Bộ sẽ tăng cường làm việc với Tổng công ty. Bộ trưởng sẽ trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo Tổng công ty mỗi tháng 1 lần; Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông sẽ trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo Tổng công ty mỗi tuần 1 lần.
 
Trước mắt, Bộ Giao thông - Vận tải giao Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông làm việc với Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty: quán triệt về công tác tái cơ cấu, đổi mới Tổng công ty; ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động Tổng công ty; tận dụng cơ hội cả nước đang tăng cường siết chặt kiểm soát tải trọng xe để mở rộng thị trường, nâng cao thị phần vận tải đường sắt, tập trung đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty.
 
Bộ Giao thông - Vận tải yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xây dựng các định mức đơn giá làm căn cứ để xây dựng giá thành, từ giá thành xác định lại giá bán cho hợp lý; chủ động làm việc với các khách hàng lớn, chủ động xây dựng các kế hoạch phát triển thị trường, nâng cao thị phần vận tải đường sắt; xây dựng luồng hàng, luồng khách để tính toán các điều kiện, phương tiện xếp dỡ, bố trí toa xe hợp lý, hiệu quả.
 
"Tổng công ty phải xóa bỏ ngay cơ chế “cò”, trong giai đoạn trước mắt, phải ký hợp đồng trực tiếp với khách hàng lớn không qua khâu trung gian, tất cả nội dung thực hiện, thu, chi phải thông qua hợp đồng, có chứng từ, hóa đơn hợp lệ; cân đối, tính toán hiệu quả giữa vận tải khách và hàng hóa cho hợp lý", lãnh đạo Bộ Giao thông - Vận tải chỉ đạo.
 
 
Theo Anh Minh
Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *