Tìm kiếm

Chủ đề : cmx

Biến động lớn tại Tổng công ty Đường sắt

23/05/2014

Cùng với hàng loạt thay đổi về nhân sự cấp cao, hoạt động sản xuất - kinh doanh của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - đơn vị được mệnh danh trì trệ nhất ngành giao thông - vận tải cũng sẽ được cơ cấu triệt để.

Biến động lớn tại Tổng công ty Đường sắt

23/05/2014

Cùng với hàng loạt thay đổi về nhân sự cấp cao, hoạt động sản xuất - kinh doanh của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - đơn vị được mệnh danh trì trệ nhất ngành giao thông - vận tải cũng sẽ được cơ cấu triệt để.