Doanh nghiệp 11/03/2015 18:04

PVcomBank: Năm 2014 tăng lãi gấp 5,4 lần!

FICA – Kết thúc năm vừa rồi, tổng lợi nhuận trước thuế của PVcomBank đạt 139 tỷ đồng (tăng 4,9 lần so với 2013) và lãi sau thuế đạt xấp xỉ 151 tỷ đồng (gấp 5,4 lần thực hiện 2013).

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa công bố Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất năm 2014.

Theo đó, trong quý IV/2014, ngân hàng có thu nhập lãi thuần 172,2 tỷ đồng (đảo ngược kết quả lỗ 68,5 tỷ đồng của cùng kỳ 2013). Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ 26,9 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ xấp xỉ 7 tỷ đồng). Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần tăng gấp 2,4 lần nhưng chỉ đạt 42,8 tỷ đồng.

Hoạt đông kinh doanh ngoại hối mặc dù vậy lại ghi nhận lỗ thuần 874 triệu đồng (cùng kỳ có lãi 16,3 tỷ đồng). Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 83% còn 35,3 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác cũng giảm 23,3% còn 174,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí hoạt động của ngân hàng trong quý IV vừa rồi cũng tăng gần 14% lên 424,3 tỷ đồng. Qua đó khiến lợi nhuận thuần trước dự phòng của ngân hàng trong quý IV còn 26,4 tỷ đồng (tăng gần 20% so với cùng kỳ).

Trong kỳ, PVcomBank tăng hoàn nhập dự phòng tín dụng lên 8,4 tỷ đồng (cao hơn cùng kỳ 38%). Do đó, tổng lợi nhuận trước thuế tăng lên, đạt 34,8 tỷ đồng (tăng 24% so cùng kỳ). Lợi nhuận sau thuế đạt 36,6 tỷ đồng (tăng 31,2% so cùng kỳ).

Lũy kế cả năm, tổng lợi nhuận trước thuế của PVcomBank đạt 139 tỷ đồng (tăng 4,9 lần so với 2013) và lãi sau thuế đạt xấp xỉ 151 tỷ đồng (gấp 5,4 lần thực hiện 2013).

Trong năm vừa rồi, tổng dư nợ tín dụng cho vay của ngân hàng ở mức 41.604,1 tỷ đồng (tăng trưởng tín dụng đạt 3,98%. Trong khi đó, tiền gửi khách hàng đạt 71.122,9 tỷ đồng (tăng trưởng huy động đạt 44,61%).

Bích Diệp

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *