Doanh nghiệp 16/05/2014 14:00

Ngân hàng Quân Đội: Nợ có khả năng mất vốn tăng 30%

FICA - Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 2,46% vào cuối năm 2013 lên 2,74% vào cuối quý I/2014. Trong đó, tăng mạnh nhất là nợ có khả năng mất vốn tăng thêm 30%, lên 1.076 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB, mã chứng khoán MBB) đạt 628 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế dành cho cổ đông ngân hàng mẹ trong quý I/2014, tăng chưa tới 1% so với cùng kỳ.

Thu nhập lãi thuần chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu lợi nhuận, đạt 1.434 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ. Điểm tích cực là thu nhập lãi giảm ít hơn mức giảm chi phí lãi, lần lượt là 15% và 25%.

Cùng với tín dụng, lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối của MB trong kỳ giảm 26% xuống còn gần 20 tỷ đồng.

Ngược lại, lãi từ dịch vụ tăng 19% lên 205 tỷ đồng. Lãi từ đầu tư chứng khoán tăng 137% lên 105 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác cũng tăng hơn gấp đôi lên 65 tỷ đồng. 

Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt 810 tỷ đồng, bằng 27% kế hoạch năm là 3.000 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Ngân hàng tới cuối quý I/2014 đạt 182.711 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,3% so với cuối năm 2013.

Cho vay khách hàng đạt 87.479 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng 0,23%. Năm nay, MB đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14%.

Trong năm 2013, tỷ lệ nợ xấu của MB tăng từ 1,85% lên 2,46% và nợ có khả năng mất vốn tăng gấp rưỡi. Sang quý I/2014, tình hình nợ xấu của MB vẫn chưa khả quan hơn.

Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 2,46% vào cuối năm 2013 lên 2,74% vào cuối quý I/2014. Trong đó, tăng mạnh nhất là nợ có khả năng mất vốn tăng thêm 30%, lên 1.076 tỷ đồng.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng quý này là 366 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2013.

Năm nay, MB đặt mục tiêu tỷ lệ nợ xấu dưới 3,5%, thay vì dưới 3% như năm ngoái do lo ngại việc thực hiện thông tư 02 sẽ làm tăng nợ xấu.

Đơn vị: Tỷ đồng

Dù hoạt động cho vay không khởi sắc, tương tự các ngân hàng khác, huy động khách hàng lại tăng khá mạnh, đạt 144.979 tỷ đồng, tăng 6,53% so với cuối năm 2013.

Tính tới cuối quý I/2014, tổng số nhân viên của ngân hàng MB và các công ty con là 6.142 người. Chi phí cho nhân viên là 338 tỷ đồng, tương ứng bình quân chi phí cho mỗi nhân viên thuộc hệ thống của MB là 18,34 triệu đồng/tháng.

Thục Anh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *