Chứng Khoán 22/07/2020 06:32

Trước kỳ cơ cấu của các quỹ ETF nội: Số phận các cổ phiếu đi về đâu?

Thông thường các quỹ ETFs cơ cấu vài ngày trước ngày rổ chỉ số mới chính thức có hiệu lực tức trước ngày 3/8.

Sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HSX) đã công bố loại BVH và CTD khỏi rổ chỉ số VN30 và BVH khỏi rổ chỉ số VNFINLEAD, trong khi thành phần rổ chỉ số VNDIAMOND sẽ không thay đổi cho tới kỳ đánh giá tháng 10.

Ở chiều ngược lại, KDH và TCH là hai cổ phiếu được thêm vào rổ VN30 trong khi không có cổ phiếu nào được thêm vào rổ VNFINLEAD.

Dựa trên dữ liệu vừa công bố của Sở và giá đóng cửa ngày 20/7, các chuyên gia phân tích của VDSC đã tiến hành dự báo hoạt động cơ cấu lại chứng chỉ quỹ cho các quỹ ETF nội.

Theo đó, EIB, KDH, ROS, và TCH là các cổ phiếu được mua vào nhiều nhất bởi quỹ E1VFVN30 ETF. Trong khi BVH, CTD sẽ bị bán ra toàn bộ số cổ phiếu trong quỹ E1VFVN30 ETF hiện tại. Ngoài ra, BVH được dự báo là cũng sẽ bị quỹ FUESSVFL ETF bán hết 63 nghìn cổ phiếu trong quỹ này.

Thông thường các quỹ ETFs cơ cấu vài ngày trước ngày rổ chỉ số mới chính thức có hiệu lực tức trước ngày 3/8. Tuy nhiên, VDSC đã ghi nhận hoạt động của quỹ nội lớn nhất thị trường (E1VFVN30 ETF) khi quỹ này giảm tỷ trọng tất cả các cổ phiếu để nâng tỷ lệ tiền mặt từ 1% lên gần 5% tổng tài sản tại ngày công bố rổ (tham khảo Bảng 2).

Trong khi quỹ FUEVFVND tiếp tục tăng tỷ trọng các cổ phiếu trong danh mục trong ngày 20/7 nhờ việc tiếp tục phát hành mới thì quỹ FUESSVFL không ghi nhận hoạt động nào.

Mai Chi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *