Chứng Khoán 21/07/2020 16:08

Chứng khoán: Yếu tố hoàn thiện "kinh tế thị trường" của Việt Nam

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế, góp phần hoàn thiện cấu trúc thị trường tài chính và nền kinh tế thị trường.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập thị trường chứng khoán Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã có một số trao đổi ghi nhận những bước tiến nhất định của lĩnh vực này.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng

Thưa Bộ trưởng, ông có đánh giá gì về những thành tựu nổi bật của thị trường chứng khoán Việt Nam trong 20 năm qua. Những thành tựu đó có ý nghĩa gì trong sự phát triển của thị trường chứng khoán?

- Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc cùng với những chuyển mình ngày càng lớn mạnh của nền kinh tế đất nước.

Thứ nhất, thị trường chứng khoán đã trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế, góp phần hoàn thiện cấu trúc thị trường tài chính và nền kinh tế thị trường.

Trong số hơn 1.600 doanh nghiệp niêm yết và đăng ký giao dịch, nhiều doanh nghiệp đã huy động được nguồn vốn lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tạo dựng hình ảnh, uy tín trên thương trường.

Chính phủ cũng huy động được nguồn vốn lớn thông qua việc phát hành các loại trái phiếu cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội.

Hoạt động của thị trường chứng khoán đã khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng và phát triển kinh tế của đất nước theo cơ chế kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước, có sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa thị trường vốn và thị trường tín dụng ngân hàng, trong đó thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế.

Thứ hai, thị trường chứng khoán đã hỗ trợ tích cực và hiệu quả cho quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước góp phần tái cấu trúc hiệu quả khu vực doanh nghiệp nhà nước.

Thứ ba, thị trường chứng khoán đã thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư quốc tế, góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập sâu của nền kinh tế Việt Nam với thế giới.

Tròn 20 tuổi, thị trường chứng khoán Việt Nam đã bước sang chặng đường mới. Bộ trưởng có thể chia sẻ về định hướng phát triển của thị trường sắp tới?

- Thị trường chứng khoán Việt Nam thành một thị trường chứng khoán hiện đại với đa dạng các loại sản phẩm dịch vụ ngang tầm với khu vực và thế giới, phấn đấu đưa thị trường chứng khoán Việt Nam trở thành một trong những trung tâm tài chính của khu vực Đông Nam Á và Châu Á.

Khoảng thời gian sắp tới là giai đoạn thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển theo chiều sâu, bền vững và phát huy tối đa vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia.

Với Luật Chứng khoán mới sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2021, việc thành lập Sở GDCK Việt Nam và hệ thống công nghệ thông tin mới hiện đại là những điều kiện nền tảng đã được chuẩn bị tốt cho một giai đoạn mới phát triển về chất, đa dạng về sản phẩm và trở thành một trong những trung tâm tài chính của khu vực.

Mai Chi (ghi)

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *