Thủ tướng duyệt thay một loạt nhân sự tại Bà Rịa - Vũng Tàu

FICA - Theo sự phê chuẩn của Thủ tướng, UBND tỉnh Vũng Tàu đã có Phó Chủ tịch mới là ông Nguyễn Thành Long, Giám đốc Sở Tài chính Tỉnh thay cho ông Hồ Văn Nên nghỉ hưu theo chế độ…

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Thành Long, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đồng thời, phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Hồ Văn Niên, để nghỉ hưu theo chế độ.

Tại một quyết định khác, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Phạm Phú Ý, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đồng thời, phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Văn Hiên, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, để nghỉ hưu theo chế độ.

Thủ tướng cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Võ Thành Kỳ, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, để nghỉ hưu theo chế độ.

Bích Diệp

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *