Đầu tư 02/05/2015 17:12

Mỗi ngày tại TPHCM có trên 100 doanh nghiệp “khai sinh”

FICA - Theo số liệu từ Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), tính từ đầu năm đến 15/4 đã có 8.417 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 15,7% so cùng kỳ.

Đây hoàn toàn là doanh nghiệp 100% vốn trong nước, trong đó có 256 doanh nghiệp tư nhân; 821 công ty cổ phần; 7.340 công ty TNHH.

Khu vực nông lâm thủy sản có 38 doanh nghiệp thành lập mới, bằng 74,5% so cùng kỳ; khu vực công nghiệp xây dựng 1.986 doanh nghiệp, tăng 14,5% ; và khu vực thương mại dịch vụ 6.393 doanh nghiệp (chiếm 75,9%) tăng 16,4%.

Tổng vốn đăng ký đạt 44.698 tỷ đồng tăng 9,8% so cùng kỳ, trong đó khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 30,7 tăng 34,9% so cùng kỳ; khu vực thương mại dịch vụ chiếm 68,8%, tăng 6,3% so cùng kỳ.

Trong 3 tháng đầu năm, TPHCM có 3.295 doanh nghiệp ngưng nghỉ họat động, bằng 38,5% so số doanh nghiệp tăng trong kỳ (chỉ số này của cùng kỳ là 90,8%), giảm 35,2% so 3 tháng đầu năm 2014 (chỉ số này của năm 2014 là +2,1%). Trong đó có 45 doanh nghiệp thuộc khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, 2.573 công ty TNHH, 421 công ty cổ phần và 235 doanh nghiệp tư nhân.

Nhìn chung vẫn có xu hướng số doanh nghiệp ngưng nghỉ giảm mạnh so cùng kỳ trong khi cấp phép tăng cả số lượng doanh nghiệp và vốn đăng ký.

Hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM trong bối cảnh chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tháng 4 bằng 99,2% so với tháng 3. So với tháng 4/2014, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,9%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm ước tăng 5,7 % so với cùng kỳ năm 2014, cao hơn chỉ số của năm trước (chỉ số năm trước: tăng 5,2%). Trong đó ngành công nghiệp khai khoáng giảm 54,3%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,7%; sản xuất phân phối điện tăng 7,2%; sản xuất và phân phối nước tăng 16,1%.

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 01/04 giảm 1,2% so với cùng thời điểm năm trước.

Mai Chi

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *