Đầu tư 17/01/2015 08:48

48 doanh nghiệp ngành GTVT đã IPO trong năm 2014

FICA -Năm 2014 Bộ GTVT đã hoàn thành IPO 48 doanh nghiệp trên tổng số 76 doanh nghiệp của cả nước. Đối với 10 Công ty mẹ - Tổng công ty, sau cổ phần hóa, vốn chủ sở hữu tăng 17,21%, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm 18,3%, doanh thu tăng 10,27%, lợi nhuận trước thuế tăng 43,29%, thu nhập bình quân người lao động tăng 13,21%.

Tại cuộc họp chiều 16/1 về kết quả thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2014, nhiệm vụ năm 2015 và kế hoạch công tác Quý I/2015, ông Vũ Anh Minh - Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp cho biết, năm 2013, Bộ đã triển khai cổ phần hóa 11 công ty mẹ - tổng công ty.

Trong đó, 10 Công ty mẹ - Tổng công ty (Xây dựng công trình giao thông 1, 4, 5, 6, 8, Xây dựng Thăng Long, Xây dựng đường thủy, Công nghiệp ô tô Việt Nam, Vận tải thủy, Tư vấn thiết kế giao thông vận tải) đã thực hiện phương án cổ phần hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Sau khi hoàn thành bán đấu giá phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), đến ngày 30/6/2014, toàn bộ 10 Tổng công ty đã tổ chức xong Đại hội đồng cổ đông lần đầu và hoàn thành đăng ký doanh nghiệp chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần.

Bộ trưởng Đinh La Thăng chủ trì cuộc họp về kết quả thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2014, nhiệm vụ năm 2015

Riêng Công ty mẹ - Vietnam Airlines, ngày 14/11/2014, đã hoàn thành IPO theo đúng phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, toàn bộ 49 triệu cổ phần đã được bán thành công với giá bình quân 22.307 đồng/cổ phần.

Năm 2014, Bộ tiếp tục triển khai cổ phần hóa 53 doanh nghiệp (trong tổng số 143 doanh nghiệp được cổ phần hóa của cả nước). Bộ đã trực tiếp tổ chức thực hiện cổ phần hóa 41 doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đạt 152% kế hoạch năm (kế hoạch 27 doanh nghiệp), trong đó có 3 Công ty mẹ - Tổng công ty: Vinalines, Cảng hàng không Việt Nam, SBIC và 38 công ty thuộc Bộ và các Tổng công ty

Đối với các doanh nghiệp do các Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Đường sắt Việt Nam thực hiện, Bộ đã chỉ đạo 2 Tổng công ty thực hiện cổ phần hóa 12 doanh nghiệp thành viên. Đến nay, đã thẩm định, phê duyệt giá trị doanh nghiệp cho 50 doanh nghiệp, phê duyệt phương án cổ phần hóa 39 doanh nghiệp thành công ty cổ phần, trong đó 37 doanh nghiệp đã hoàn thành IPO. Các doanh nghiệp còn lại sẽ tiếp tục thực hiện các quy trình thủ tục để hoàn thành IPO vào đầu năm 2015.

“Như vậy, năm 2014 Bộ GTVT đã hoàn thành IPO 48 doanh nghiệp trên tổng số 76 doanh nghiệp của cả nước, tiếp tục là đơn vị dẫn đầu cả nước về công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước” - Ông Minh cho hay.

Về kết quả đạt được sau cổ phần hóa, đối với 10 Công ty mẹ - Tổng công ty, sau cổ phần hóa, các doanh nghiệp chuyển từ sở hữu nhà nước sang đa sở hữu, thông qua cổ phần hóa các doanh nghiệp đã huy động được nhiều nguồn lực của xã hội.

Vốn chủ sở hữu tăng 17,21%, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm 18,3%. Các doanh nghiệp được chủ động quyết định toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, công tác tổ chức quản lý doanh nghiệp được công khai, minh bạch, chặt chẽ, năng suất lao động tăng nhanh, doanh thu tăng 10,27%, lợi nhuận trước thuế tăng 43,29%, thu nhập bình quân người lao động tăng 13,21%.

Theo đánh giá của Bộ trưởng Đinh La Thăng, năm 2014 là một năm mà Bộ GTVT đã tiếp tục quyết liệt thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, trọng tâm là cổ phần hóa và thoái vốn. Kết quả đạt được là đáng khích lệ, điều quan trọng là việc thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp được coi là nhiệm vụ trọng tâm và trở thành phong trào tích cực, chủ động trong ngành GTVT.

Đối với nhiệm vụ trong năm 2015, Bộ trưởng Thăng yêu cầu ngay trong Quý I, các đơn vị phải tập trung hoàn thành việc thoái vốn tại các đơn vị đã cổ phần hóa, đặc biệt là các đơn vị theo phương án mà hiện này chưa bán hết; làm ngay văn bản báo cáo xin phép bán hết toàn bộ vốn Nhà nước tại các đoạn quản lý đường sông; xây dựng kế hoạch chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang công ty cổ phần và việc thực hiện này phải có lộ trình.

Theo đó, trong năm 2015, Bộ GTVT tập trung hoàn thành cổ phần hóa Bệnh viện GTVT Trung ướng, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục thực hiện tái cơ cấu và tập trung trọng tâm vào cổ phần hóa hai công ty vận tải; Vietnam Airlines khẩn trương chọn cổ đông chiến lược; tập trung cổ phần hóa Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Tổng công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long. Chú trọng cổ phần hóa các cảng biển và tiến tới xã hội hóa tối đa dịch vụ công.

Bích Diệp

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *