Thời sự 08/04/2015 21:49

Các ngân hàng hưởng lợi nhờ Thông tư 34

FICA - Việc mua nợ của VAMC cho đến nay được thực hiện với giá trị sổ sách hoặc cao hơn. Tuy nhiên, Thông tư 34 đã cho phép VAMC mua nợ xấu thông qua phát hành trái phiếu theo giá thị trường.

Ảnh minh họa

Chính phủ vừa trao cho VAMC (Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam) thêm quyền để xử lý nợ xấu với Nghị định 34/2015/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 5/4/2015), văn bản sửa đổi bổ sung cho Nghị định 53/2013/NĐ-CP.

Tại báo cáo phân tích gửi nhà đầu tư ngày 8/4, CTCK Bản Việt chỉ ra rằng, một điều rút ra từ Nghị định 34 là đối với tất cả các trái phiếu đặc biệt đang lưu hành và trong tương lai của VAMC, các tổ chức tín dụng chỉ cần phải trích dự phòng hàng năm thay vì phải trích lập với tỷ lệ được quy định trước đó là 20% giá trị danh nghĩa mỗi năm, và có sự linh hoạt hơn theo thời hạn của trái phiếu. Điều quan trọng là các ngân hàng trong năm 2015 sẽ có thêm tính linh hoạt để đặt ra mục tiêu lợi nhuận mong muốn.

Ngoài ra, Thông tư 34 còn cho phép VAMC nâng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng từ mức 500 tỷ đồng hiện tại.

Trái phiếu đặc biệt của VAMC được phát hành cho các ngân hàng nhằm mua lại nợ xấu giờ đây có thể được phát hành dưới dạng 10 năm, dành cho các tổ chức tín dụng đang tái cơ cấu hoặc đang khó khăn về tài chính.

Việc mua nợ của VAMC cho đến nay được thực hiện với giá trị sổ sách hoặc cao hơn. Tuy nhiên, Thông tư 34 đã cho phép VAMC mua nợ xấu thông qua phát hành trái phiếu theo giá thị trường. Các trái phiếu này ngoài việc được tái cấp vốn tại Ngân hàng Nhà Nước, giờ đây cũng có thể được sử dụng để tham gia thị trường mở.

Mai Chi

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *