Dòng chảy vốn 07/12/2014 08:17

Giới đầu tư nước ngoài đã "đổ" 5,18 tỷ USD vào Quảng Ninh

Tính riêng trong 11 tháng năm 2014, Quảng Ninh đã thu hút được 7 dự án FDI cấp mới với tổng vốn đầu tư là 570 triệu USD.

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, tính lũy kế đến nay, Quảng Ninh đã thu hút được 111 dự án FDI với tổng vốn đầu tư là 5,18 tỷ USD, đứng thứ 12/101 tỉnh, thành phố có đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 

Tính riêng trong  11 tháng năm 2014, Quảng Ninh đã thu hút được 7 dự án FDI cấp mới với tổng vốn đầu tư là 570 triệu USD. Ngoài ra, có 5 dự án tăng vốn  đã đưa tổng vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm của Quảng Ninh đạt 597 triệu USD, đứng thứ  8/60 về thu hút FDI trong 11 tháng năm 2014.

Xét về ngành và lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực sản xuất và phân phối điện đứng thứ nhất. Chỉ với 1 dự án trong lĩnh vực này (Dự án điện Mông Dương) với tổng vốn đầu tư là  2,14 tỷ USD (chiếm 41%  tổng vốn đầu tư  của Quảng Ninh).

Đứng thứ hai là ngành công nghiệp chế biến, chế tạo với 50 dự án  và  1,07 tỷ USD tổng vốn đầu tư  (chiếm 45% tổng số dự án và 20% tổng vốn đăng ký đầu tư tại Quảng Ninh). Đứng thứ ba là  lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống với 17 dự án  và  801 triệu USD tổng vốn đầu tư (chiếm 15% tổng số dự án và 15% tổng vốn đăng ký đầu tư tại Quảng Ninh). Các dự án còn lại tập trung vào lĩnh vực như xây dựng, vận tải, kinh doanh bất động sản…

Xét về đối tác đầu tư, Hà Lan đứng thứ nhất với 1 dự án và tổng vốn đăng ký 2,14 tỷ USD (chủ đầu tư của dự án điện Mông Dương có quốc tịch Hà Lan). Đứng thứ hai là Hồng Kông với  23 dự án và tổng vốn đăng ký là 1,1 tỷ USD, chiếm 20% tổng số dự án và 21% tổng vốn đăng ký đầu tư tại Quảng Ninh.  Đứng thứ ba là Singapore với 3 dự án và tổng vốn đăng ký là 692 triệu USD. Ngoài ra, các quốc gia như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc cũng có các dự án FDI tại Quảng Ninh.

Xét về hình thức đầu tư, do đặc thù, Quảng Ninh có 3 dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT (trong lĩnh vực điện và xây dựng) với tổng vốn đầu tư là 2,45 tỷ USD, chiếm 47% tổng vốn đầu tư tại Quảng Ninh. Hình thức  liên doanh đứng thứ hai với 35 dự án và 1,35 tỷ USD vốn đầu tư (chiếm 26% tổng vốn đầu tư tại Quảng Ninh). Hình thức 100% vốn nước ngoài với 60 dự án và 1,19 tỷ USD vốn đầu tư, chiếm 23% tổng vốn đầu tư tại Quảng Ninh. Các dự án còn lại thực hiện theo hình thức HDHTKD, công ty cổ phần.

Cục Đầu tư nước ngoài cho rằng, nhìn chung, Quảng Ninh là một trong số các tỉnh có tiềm năng ở khu vực phía Bắc. Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư nước ngoài tại chưa tương xứng với nhu cầu phát triển của địa phương.

Trong thời gian tới,  Quảng Ninh  cần chú trọng quảng bá tiềm năng và lợi thế cạnh tranh của tỉnh để thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh, góp phần thúc đẩy và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Ngoài ra, Quảng Ninhcần tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đảm bảo về số lượng và yêu cầu về trình độ đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp.

Phương Dung

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *