Dòng chảy vốn 17/10/2014 11:25

Cán cân thương mại thặng dư hơn 2 tỷ USD

FICA - Cán cân thương mại hàng hóa của cả nước tính đến hết ngày 15/9/2014 còn mức thặng dư hơn 2,03 tỷ USD.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tính đến hết ngày 15/9/2014, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 203,34 tỷ USD, tăng 12,7% (tương ứng tăng gần 22,99 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013.

Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 9/2014 thâm hụt  955 triệu USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước tính đến hết ngày 15/9/2014 còn mức thặng dư hơn 2,03 tỷ USD.

Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam tính đến hết ngày 15/9 đạt gần 102,69 tỷ USD, tăng 14,2% (tương ứng tăng gần 12,81 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013.

Trong đó, khối doanh nghiệp FDI  đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 63,19 tỷ USD, tăng 15,8% (tương tứng tăng hơn 8,63 tỷ USD) và chiếm gần 61,5% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước từ đầu năm đến 15/9/2014.

Về nhập khẩu, tính đến hết ngày 15/9, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt gần 100,66 tỷ USD, tăng 11,3% (tương ứng tăng hơn 10,18 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013.

Các doanh nghiệp FDI đạt kim ngạch nhập khẩu gần 56,7 tỷ USD tính đến 15/9, tăng 10,5% (tương ứng tăng hơn 5,38 tỷ USD), chiếm gần 56,3% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2014.

Phương Dung

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *