Doanh nghiệp 18/01/2015 23:12

Vinachem báo lãi gần 2.800 tỷ đồng năm 2014

FICA – Trong năm 2014, doanh thu Vinachem đạt 46.016 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2013. Lợi nhuận đạt 2.776 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 7 triệu đồng/ người/ tháng.

Sáng 17/1/2015, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và triển khai các kế hoạch cho năm 2015.

Theo đánh giá tại Hội nghị, năm 2014 tiếp tục là năm khó khăn với nền kinh tế Việt Nam nói chung và Vinachem nói riêng. Tuy nhiên, các chỉ tiêu cơ bản về sản xuất kinh doanh và doanh thu năm 2014 của toàn Tập đoàn đều đạt kế hoạch năm đề ra.

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 42.392 tỷ đồng, tăng 2,2% so với năm 2013. Doanh thu đạt 46.016 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2013. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 2.523 tỷ đồng, tương đương năm 2013. Lợi nhuận đạt 2.776 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 7 triệu đồng/ người/ tháng.

Về sản lượng sản xuất các sản phẩm chủ yếu, Vinachem đạt mốc sản lượng kế hoạch sản xuất phân bón các loại tương đương với năm 2013, trong đó: supe lân đạt 978 nghìn tấn, bằng 99,2% so với năm 2013; lân nung chảy đạt 580 nghìn tấn, bằng 108,1% so với năm 2013; phân đạm urê trên 546 nghìn tấn, bằng 109,1% so với năm 2013; phân DAP đạt 284,421 nghìn tấn, tăng 31,3% so với năm 2013 và phân hỗn hợp NPK đạt gần 1,9 triệu tấn, bằng 100,8% so với năm 2013. Thêm vào đó, tổng sản lượng thuốc bảo vệ thực vật cả năm đạt gần 16,7 ngàn tấn, bằng 96,5% so với thực hiện năm 2013. Sản lượng sản xuất chất tẩy rửa và điện hóa đều tăng; sản phẩm hóa chất, khí công nghiệp đạt mức tương đương so với năm trước.

Bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2014, Tập đoàn cũng đã tích cực triển khai công tác đầu tư xây dựng cơ bản với tổng giá trị thực hiện là 5.868 tỷ đồng, đạt 95,3% kế hoạch năm.

Công tác thực hiện tái cơ cấu Tập đoàn được đẩy mạnh và đạt kết quả tích cực. Theo đó, Tập đoàn đã hoàn thành việc cổ phần hóa 2 công ty theo đúng kế hoạch đề ra; thực hiện thoái hết vốn tại 7 công ty với giá trị theo sổ sách là 407 tỷ đồng (đạt 62,4%)

Năm 2015, Vinachem đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp phấn đấu đạt 45.446 tỷ đồng, tăng 7,2%; doanh thu phấn đấu đạt 49.240 tỷ đồng, tăng 7%; lợi nhuận phấn đấu không thấp hơn năm 2014 và tiền lương tăng hơn 5% so với năm 2014.

Bích Diệp

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *