Doanh nghiệp 17/01/2015 15:24

Năm 2014: SCIC chưa đạt 1/3 kế hoạch thoái vốn cả năm

FICA - Đưa ra mục tiêu thoái vốn 290 doanh nghiêp Nhà nước trong năm 2014, tuy nhiên SCIC mới chỉ thoái vốn được 76 doanh nghiệp trong năm (chiếm 26,3%). Tuy nhiên, số vốn thu về cho Nhà nước của SCIC tăng hơn so với mục tiêu

Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã thoái vốn được 76 doanh nghiệp, với số vốn thu về đạt 2.200 tỷ đồng (vượt gần 1000 tỷ đồng so với mục tiêu đề ra).

 

Số vốn được thoái chiếm khoảng 27% tổng số vốn cần thoái của các doanh nghiệp Nhà nước trên toàn quốc trong năm. Năm 2014, SCIC đã chuyển nộp ngân sách Nhà nước tổng cộng trên 15.000 tỷ đồng.

 

 

Năm 2014, SCIC đặt mục tiêu thoái vốn tại 290 doanh nghiệp, thu về khoảng 1.320 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước. Như vậy, với chỉ thoái vốn được tại 76 doanh nghiệp trong năm nay, tức là chỉ đạt 26,2%, nhiệm vụ đề ra của SCIC không đạt được.

 

Chia sẻ với báo giới, ông Lại Văn Đạo, Tổng Giám đốc SCIC cho biết: Theo Đề án Tái cơ cấu SCIC giai đoạn đến năm 2015 thì trong năm 2014 và 2015, chúng tôi phải thoái vốn tại 376 doanh nghiệp. Năm nay, chúng tôi tự đặt mục tiêu thoái vốn tại trên 290 doanh nghiệp.

 

Tuy nhiên, do thị trường chứng khoán từ nay đến cuối năm chưa thực sự khởi sắc, môi trường đầu tư cũng chưa có đột biến, nên mục tiêu thoái vốn tại trên 290 doanh nghiệp khó đạt được, nhưng tôi tin rằng, giá trị thoái vốn hoàn toàn có khả năng vượt mục tiêu đặt ra.

 

Năm 2013, sau khi tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại gần 1.000 doanh nghiệp, SCIC đã thực hiện đánh giá phân loại và bán vốn thành công tại 580 doanh nghiệp với tổng giá trị sổ sách trên 1.800 tỷ đồng thu về cho Nhà nước trên 4.000 tỷ.

 

Nghị định số 57/2014/NĐCP, Chính phủ đã giao SCIC quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp tập đoàn, tổng công ty thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố và giao nhiệm vụ thoái vốn Nhà nước tại các ngành, lĩnh vực ngoài ngành được giao cho các đơn vị doanh nghiệp Nhà nước.

 

Nguyễn Tuyền

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *