Tiêu Dùng 12/03/2015 20:50

Đơn giá bán lẻ điện có thể chạm 4.000 đồng/kWh!

FICA – Từ 16/3 tới, khi sử dụng điện sinh hoạt từ kWh 401 trở lên, các hộ gia đình sẽ phải chi trả đơn giá 2.587 đồng/kWh trong khi đó đơn giá đắt nhất cho khối sản xuất 2.735/kWh và cho khối kinh doanh là 3.991 đồng/kWh

Ngày 12/3, Bộ Công thương chính thức ban hành Quyết định 2256 Quy định về giá bán điện được áp dụng từ 16/3 với mức giá bán lẻ điện bình quân là 1.622,01 đồng/kWh, chưa bao gồm giá trị gia tăng.

Biểu giá điện chi tiết được áp dụng với 8 nhóm đối tượng khách hàng, trong đó, riêng giá bán lẻ điện sinh hoạt có 6 bậc thang tính theo lũy tiến.

Cụ thể, bậc 1 (0-50 kWh) có đơn giá 1.484 đồng/kWh; bậc 2 (từ 51-100 kWh) có đơn giá 1.533 đồng/kWh; bậc 3 (từ 101-200 kWh) có đơn giá 1.786 đồng/kWh; bậc 4 (từ 201-300 kWh) có đơn giá 2.242 đồng/kWh; bậc 5 (từ 301-400 kWh) có đơn giá 2.503 đồng/kWh và bậc 6 áp dụng cho kWh 401 trở lên có đơn giá 2.587 đồng/kWh.

Về mức giá cho các ngành sản xuất, các cấp điện có đơn giá khác nhau tùy vào giờ bình thường, thấp điểm hay cao điểm. Với cấp điện áp từ 110 kV trở lên thì mức giá cho giờ cao điểm sẽ là 2.459 đồng/kWh và thấp điểm là 869 đồng/kWh; bình thường là 1.388 đồng/kWh. Với cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV thì giờ cao điểm phải trả tới 2.556 đồng/kWh, giờ bình thường là 1.405 đồng/kWh và giờ thấp điểm là 902 đồng/kWh.

Cũng trong nhóm đối tượng này, nếu cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV thì trong giờ cao điểm, mức giá sẽ cao hơn là 2.637 đồng/kWh, thấp điểm là 934 đồng/kWh và giờ bình thường là 1.453 đồng/kWh. Những hộ kinh doanh/doanh nghiệp sự dụng cấp điện áp dưới 6 kV thì mức giá sẽ đắt đỏ hơn, với giờ thấp điểm là 983 đồng/kWh; giờ bình thường là 1.518 đồng/kWh và giờ cao điểm là 2.735/kWh.

Với khối hành chính sự nghiệp,đơn giá cao nhất áp dụng cho đối tượng khách hàng này là 1.671 đòng/kWh và thấp nhất 1.460 đồng/kWh.

Giá bán lẻ cho khối kinh doanh cũng được chia làm 3 cấp điện áp. Đơn giá cao nhất mà nhóm khách hàng này phải trả là 3.991 đồng/kWh khi sử dụng cáp diện áp dưới 6 kV vào giờ cao điểm và thấp nhất 1.185 đồng khi sử dụng cấp điện áp từ 22 kV trở lên vào giờ thấp điểm.

Riêng với cấp điện áp từ 22 kV trở lên, khối kinh doanh sẽ phải trả đơn giá cho giờ bình thường là 2.125 đồng/kWh và cho giờ cao điểm là 3.699 đồng/kWh.

Trong khung giá bán buôn điện nông thôn thì mức giá dành cho mục đích sinh hoạt được bán thấp hơn so với giá bán lẻ sinh hoạt đáng kể. Với bậc thang thứ 6 (từ 401 kWh trở lên), nhóm khách hàng này được áp dụng đơn giá rẻ hơn so với giá bán lẻ điện sinh hoạt cùng bậc thang là 559 đồng/kWh, ở mức 2.028 đồng/kWh.

Bích Diệp

Chuyên mục: Tiêu Dùng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *