Doanh nghiệp 16/05/2018 16:11

Bị kiểm toán từ chối nêu ý kiến, gần 27 triệu cổ phiếu TV1 bị “knock out”

Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HSX) vừa thông báo, gần 26,7 triệu cổ phiếu TV1 của CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 sẽ chính thức bị hủy niêm yết kể từ ngày 13/6 và ngày giao dịch cuối cùng là 12/6.

Nguyên nhân khiến TV1 bị hủy niêm yết là do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2017.

Nhà đầu tư chỉ còn 1 tháng để giao dịch cổ phiếu TV1

Cụ thể, trên báo cáo tài chính của TV1, kiểm toán viên cho rằng, tại thời điểm cuối năm 2017, TV1 chưa đánh giá đầy đủ khả năng thu hồi của một số khoản công nợ đã quá hạn thanh toán với giá trị là hơn 170 tỷ đồng để xem xét trích lập dự phòng.

Kiểm toán viên cũng không thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đánh giá khả năng thu hồi đối với số dư công nợ này.

Trong khi đó, theo TV1, phần lớn các khách hàng của công ty là các nhà đầu tư thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Trong khi đặc thù công trình của công ty là thời gian thi công lâu, nhiều gói thầu do nhiều nhà thầu thực hiện nên công tác quyết toán và thanh lý phần lớn bị chậm so với dự kiến ban đầu.

Với hơn 430 khách hàng và hơn 750 đầu mục các công trình nên số tiền do các chủ đầu tư giữ lại để chờ hoàn thành quyết toán tương đối lớn. EVN cũng đã và đang chỉ đạo hỗ trợ TV1 thu hồi nợ.

Ngoài ra, mục chi phí kinh doanh dở dang với giá trị 453,6 tỷ đồng (đầu kỳ là 516 tỷ đồng), đơn vị kiểm toán cũng không đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này đến báo cáo hợp nhất của công ty này.

Thêm vào đó, nhà máy thủy điện Sông Bung 5 do TV1 làm chủ đầu tư đã đi vào hoạt động từ năm 2012, tuy nhiên công ty tiếp tục vốn hóa chi phí lãi vay vào công trình cho đến năm 2015.

Kiểm toán viên cũng không thu thập được các bằng chứng để tính toán và ước tính số lãi vay đã được vốn hóa trong giai đoạn sau khi nhà máy đi vào hoạt động đến năm 2015 nên không đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này đến báo cáo tài chính.

Tại thời điểm cuối năm 2017, vay ngắn hạn của TV1 ở mức 471 tỷ đồng, trong đó vay ngân hàng chỉ 135 tỷ đồng, còn lại hơn 336 tỷ đồng là vay cá nhân. Theo TV1, đây là khoản vay ngắn hạn với cán bộ công nhân viên trong công ty có thời hạn dưới 12 tháng với lãi suất theo thỏa thuận.

Sau khi kết thúc năm 2017 với kết quả lãi ròng khiêm tốn hơn 3 tỷ đồng, giảm gần 92% so với năm 2016, TV1 đặt kế hoạch doanh thu khoảng 575 tỷ đồng cho năm 2018, chủ yếu đến từ lĩnh vực sản xuất kinh doanh truyền thống là thủy điện (226 tỷ đồng), nhiệt điện (45 tỷ đồng), đường dây và trạm (128 tỷ đồng), và bán điện (175 tỷ đồng). Công ty chỉ lên mục tiêu “không lỗ” và không chia cổ tức.

Bích Diệp

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *