Chứng Khoán 30/11/2013 08:45

Sớm chuyển thanh toán trái phiếu sang NHNN

Nguồn tin từ cơ quan quản lý TTCK cho biết, Bộ Tài chính đã có quyết định thành lập Ban chỉ đạo và tổ giúp việc để triển khai thực hiện Đề án chuyển chức năng thanh toán tiền giao dịch trái phiếu chính phủ từ ngân hàng thương mại sang Ngân hàng Nhà nước.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, thúc đẩy các bên liên quan đế hoàn thành đề án này trong năm 2014.

Dự thảo Đề án chuyển chức năng thanh toán tiền giao dịch trái phiếu chính phủ từ ngân hàng thương mại sang Ngân hàng Nhà nước đã được Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi sang Ngân hàng Nhà nước từ tháng 1/2013 để lấy ý kiến, đồng thời đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ định đơn vị làm đầu mối liên hệ công tác với VSD.

Tháng 8/2013, Ủy ban Chứng khoán nhận được ý kiến của Ngân hàng Nhà nước, theo đó Ngân hàng Nhà nước đã đề nghị thành lập Ban chỉ đạo liên ngành Bộ Tài chính- Ngân hàng Nhà nước để chỉ đạo việc hoàn thiện và triển khai đề án này.

Theo ĐTCK

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *