Chứng Khoán 01/11/2013 16:31

Giải thể, thu hồi giấy phép đối với Quản lý quỹ Sabeco

FICA - UBCKNN đã hoàn tất thủ tục giải thể, thu hồi giấy phép của CTCP Quản lý quỹ Sabeco sau khi đại hội cổ đông công ty không đồng ý phương án bán cổ phần. Cuối năm 2012, tuy chỉ còn 8 nhân viên nhưng lợi nhuận sau thuế SBF vẫn tăng gấp đôi năm 2011.

 
Trong 3 năm 2010-2012, kết quả kinh doanh của Sabeco không ngừng gia tăng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa cho biết, vào ngày 28/10/2013, cơ quan này đã nhận được hồ sơ báo cáo kết quả giải thể Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Sabeco (SBF).

UBCKNN đã thông báo hoàn tất việc giải thể, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Sabeco.

Quyết định giải thể đối với SBF đã được Hội đồng quản trị công ty đưa ra hồi đầu năm và báo cáo lên UBCKNN hồi tháng 7 vừa rồi. Đại hội đồng cổ đông thường niên của SBF ngày 18/1/2013 đã lựa chọn giữa phương án giải thể công ty hoặc bán lại cổ phần cho bên thứ ba hoặc cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp (gấp 1,5 lần so với mệnh giá). Do phương án bán lại cổ phần không được cổ đông đồng ý, do đó, SBF tiến tới phương án giải thể.

SBF được UBCKNN cấp phép thành lập hoạt động vào ngày 16/11/2007, vốn điều lệ 25 tỷ đồng với hoạt động chính là quản lý Quỹ Sabeco 1. Tuy nhiên, ngày 17/10/2012, Đại hội thành viên góp vốn Quỹ đầu tư Sabeco 1 đã thông qua việc giải thể và phương án giải thể quỹ này.

Điều đáng chú ý là SBF đưa ra phương án giải thể giữa bối cảnh lợi nhuận thu về tăng dần từ năm 2010. Theo đó, năm 2011, lợi nhuận sau thuế của công ty tăng 75,5% so với năm 2010. Sang năm 2012, lợi nhuận sau thuế tiếp tục tăng mạnh 92,5%.

Ngày 18/1/2013, Đại hội cổ đông thương niên của SBF cũng đã quyết định phân phối lợi nhuận của năm 2012 với tỷ lệ 23% trên mệnh giá cổ phần.

Tổng vốn khả dụng đến thời điểm cuối năm 2012 còn trên 25,1 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng giá trị rủi ro ở mức 6,44 tỷ đồng. Tỷ lệ an toàn vốn khả dụng đạt 390,53%.

Tại ngày 31/12/2012, SBF chỉ còn 8 nhân viên đang làm việc (giảm 3 nhân viên so với 1 năm trước đó).

Mai Chi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *