Chứng Khoán 10/08/2019 15:26

Đấu giá tháng 7/2019: “Ế” 72% số cổ phần chào bán

Số tiền nhà nước thu được sau 4 phiên đấu giá thoái vốn đạt hơn 214 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt 169 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm đạt 2,3 tỷ đồng.

Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho hay, trong tháng 7/2019, tại HNX diễn ra 4 phiên đấu giá thoái vốn cổ phần tại các doanh nghiệp: CTCP Tư vấn Xây dựng điện 4, CTCP Bột giặt NET, CTCP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng và CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng mỏ.

Tổng khối lượng cổ phiếu chào bán trong 4 phiên đấu giá đạt hơn 15,8 triệu cổ phần, khối lượng đặt mua đạt hơn 5,4 triệu cổ phần, bằng 35% số cổ phần chào bán.

Tổng số lượng cổ phần trúng giá đạt hơn 4,4 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 28%.

Số tiền nhà nước thu được sau 4 phiên đấu giá thoái vốn đạt hơn 214 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt 169 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm đạt 2,3 tỷ đồng.

Tính từ đầu năm 2019 đến nay, HNX đã tổ chức 22 phiên đấu giá, trong đó có 18 phiên đấu giá thoái vốn, 2 phiên IPO và 2 phiên đấu giá phát hành ra công chúng.

Tổng khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá đạt hơn 170 triệu cổ phần, khối lượng cổ phần trúng giá đạt hơn 131 triệu cổ phần, tương đương với tỷ lệ thành công đạt 77%. Tổng giá trị cổ phần bán được sau 22 phiên đấu giá đạt hơn 3,2 nghìn tỷ đồng.

Thống kê các công ty đấu giá tại HNX tháng 7/2019

STT

Tên công ty

Số cổ phần

chào bán

(cổ phần)

Số cổ phần bán được

(cổ phần)

Tổng giá trị cổ phần bán được (đồng)

1

CTCP Tư vấn Xây dựng điện 4

11.335.910

300

17.890.000

2

CTCP Bột giặt NET

3.359.000

3.359.000

103.793.100.000

3

CTCP Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng

900.411

900.411

102.406.730.700

4

CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng mỏ

221.087

221.087

7.843.490.870

               

Danh sách các phiên đấu giá tháng 8/2019

STT

Doanh nghiệp bán đấu giá

Số lượng

chào bán

(cổ phần/phần vốn góp)

Ngày hết hạn đăng ký

Ngày đấu giá

1

Công ty Tài chính cổ phần Điện lực

18.750.000

16/8/2019

23/08/2019

2

Công ty Liên doanh Alumina (Campuchia - Việt Nam)

187.310.816.696

12/8/2019

19/08/2019

3

Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP

44.211.900

8/8/2019

15/08/2019

4

CTCP Tư vấn Xây dựng điện 4

11.335.610

6/8/2019

13/08/2019

 
             

Mai Chi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *