Bất động sản 11/12/2018 17:50

Chây ỳ trả kinh phí GPMB, chủ đầu tư khu đô thị công nghiệp Dung Quất có thể mất đất

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng vừa ký văn bản hỏa tốc gửi Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt yêu cầu sớm bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đô thị công nghiệp Dung Quất.

Hình minh hoạ

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng vừa ký văn bản hỏa tốc gửi Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt yêu cầu sớm bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đô thị công nghiệp Dung Quất.

Cụ thể, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Công ty Hoàng Thịnh Đạt khẩn trương ký hợp đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng, đo đạc, cắm mốc, chỉnh lý bản đồ cho toàn bộ khu đất 44ha bổ sung giai đoạn 1A của dự án với Trung tâm phát triển quỹ đất Dung Quất trước ngày 5/12/2018 và cam kết chịu trách nhiệm việc ứng kinh phí để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Thời gian chậm nhất đến ngày 10/12/2018, chủ đầu tư phải có trách nhiệm chuyển đủ kinh phí bồi thường phần diện tích 30ha theo phương án đã được UBND huyện Bình Sơn phê duyệt để sớm chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân.

Đồng thời giao UBND huyện Bình Sơn phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi tổ chức hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích 30ha này trước ngày 31/3/2019.

Lãnh đạo Quảng Ngãi cũng yêu cầu chủ đầu tư khu đô thị công nghiệp Dung Quất hoàn trả 123 tỷ đồng đền bù, giải phóng mặt bằng cho ngân sách tỉnh. Thời gian chậm nhất là đến cuối tháng 3/2019, sau khi tiếp nhận hơn 100ha đất đã hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Nếu chủ đầu tư không hoàn trả khoản tiền tạm ứng trước này cho ngân sách tỉnh đúng hạn thì Quảng Ngãi sẽ tổ chức đấu giá quyền thuê đất phần diện tích này theo quy định. 
 

Nguyễn Khánh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *