Tìm kiếm

Chủ đề : ngân sách

Kiến nghị trích ngân sách trả hơn 4.000 tỷ GPMB cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

30/05/2019

Chính phủ đã kiến nghị Quốc hội cho phép bố trí 4.069 tỷ đồng từ nguồn 10.000 tỷ đồng điều chỉnh giảm nguồn vốn các dự án quan trọng quốc gia để thanh toán nợ đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng của Bộ GTVT.

Kiến nghị trích ngân sách trả hơn 4.000 tỷ GPMB cao tốc Hà Nội-Hải Phòng

30/05/2019

Chính phủ đã kiến nghị Quốc hội cho phép bố trí 4.069 tỷ đồng từ nguồn 10.000 tỷ đồng điều chỉnh giảm nguồn vốn các dự án quan trọng quốc gia để thanh toán nợ đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng của Bộ GTVT.

Chây ỳ trả kinh phí GPMB, chủ đầu tư khu đô thị công nghiệp Dung Quất có thể mất đất

11/12/2018

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng vừa ký văn bản hỏa tốc gửi Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt yêu cầu sớm bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đô thị công nghiệp Dung Quất.

Chây ỳ trả kinh phí GPMB, chủ đầu tư khu đô thị công nghiệp Dung Quất có thể mất đất

11/12/2018

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng vừa ký văn bản hỏa tốc gửi Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt yêu cầu sớm bồi thường, giải phóng mặt bằng khu đô thị công nghiệp Dung Quất.

Quốc hội cắt hơn 1.200 tỷ đồng vốn trái phiếu cho Bộ Giao thông và Bộ Nông nghiệp

15/11/2018

Theo Nghị quyết mới được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua về kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018, hai Bộ: Giao thông và Nông nghiệp bị giảm vốn chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018.

Ủy ban Giám sát tài chính đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

15/10/2018

Theo Uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia, cần đẩy mạnh thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp thông qua nghiên cứu cắt giảm thuế suất thuế thu nhập DNVVN kết hợp mở rộng cơ sở thuế để từ đó tăng cường nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh...

Ủy ban Giám sát tài chính đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

15/10/2018

Theo Uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia, cần đẩy mạnh thực hiện các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp thông qua nghiên cứu cắt giảm thuế suất thuế thu nhập DNVVN kết hợp mở rộng cơ sở thuế để từ đó tăng cường nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh...

Sóng ngầm ngành gas

24/05/2014

Thị phần ngành gas tại TP HCM có thể bị phân chia lại. Đây là nguyên nhân của những đợt “sóng ngầm” đang diễn ra.