Đồng Nai thay Phó Chủ tịch tỉnh

FICA - Thủ tướng đã phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh, bầu bổ sung ông Nguyễn Phú Cường vào vị trí này.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Cụ thể, Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Biên Hòa.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với bà Phan Thị Mỹ Thanh để nhận nhiệm vụ mới; phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Hồ Thanh Sơn, nguyên Giám đốc Sở Tài chính, để nhận nhiệm vụ mới.

Bích Diệp

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *