Chi 89.500 tỷ đồng trả nợ và viện trợ trong 11 tháng

FICA - Trong 11 tháng, cán cân ngân sách của Việt Nam đã bị thâm hụt trên 145 nghìn tỷ đồng. Trong đó, chi ngân sách đạt hơn 803 nghìn tỷ, chủ yếu là chi thường xuyên, còn chi cho đầu tư phát triển chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ.

 
Ảnh minh họa.

Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/11/2013 ước tính đạt 657,6 nghìn tỷ đồng, bằng
80,6% dự toán năm.

Trong số này, thu nội địa đạt 432,6 nghìn tỷ đồng, bằng 79,3% dự toán; thu từ dầu thô 97 nghìn tỷ đồng và đã gần cán mốc mục tiêu cả năm; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 123,1 nghìn tỷ đồng, bằng 73,9%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước mới chỉ đạt 75% dự toán năm với 130,7 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 94,4 nghìn tỷ đồng, bằng 88%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 92,2 nghìn tỷ đồng, bằng 76,6%.

Khoản thu từ thuế thu nhập cá nhân góp vào tổng thu ngân sách nhà nước 41,6 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 75,9% kế hoạch năm. Thuế bảo vệ môi trường thu được 10 nghìn tỷ đồng, bằng 70,4%; thu phí, lệ phí 8,3 nghìn tỷ đồng, bằng 79,6%.

Về chi ngân sách, từ đầu năm đến 15/11/2013, tổng chi ngân sách nhà nước ước tính đã lên tới 803,1 nghìn tỷ đồng, bằng 82,1% dự toán năm. Tuy nhiên, trong số này, chi cho đầu tư phát triển chiếm tỉ trọng rất khiêm tốn với 146,2 nghìn tỷ đồng, bằng 83,5% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 141,6 nghìn tỷ đồng, bằng 83,3%).

Phần trích ra để chi trả nợ và viện trợ chiếm 89,5 nghìn tỷ đồng, bằng 85,3% dự toán cả năm đặt ra. Chi phát triển sự nghiệp kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể (bao gồm cả chi thực hiện cải cách tiền lương) ước tính đạt 567,4 nghìn tỷ đồng, bằng 84,1%.

Như vậy, trong 11 tháng, cán cân ngân sách của Việt Nam bị thâm hụt 145,5 nghìn tỷ đồng. Chính phủ ước tính, trong năm nay, mức bội chi sẽ nằm trong phạm vi 48% GDP mà Quốc hội đã thông qua, trước khi được nâng lên 5,3% GDP vào năm 2014.

Bích Diệp

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *