Thời sự 17/01/2020 08:14

Thủ tướng: Không thể thiếu những “quả đấm thép” của nền kinh tế!

“Nếu doanh nghiệp nhà nước không vươn lên thì “quả đấm thép” có thể là doanh nghiệp tư nhân. Không thể thiếu những “quả đấm thép” của nền kinh tế” - người đứng đầu Chính phủ khẳng định.

Chiều qua (16/1), tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của UBQLVNN tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty.

Thủ tướng nhấn mạnh về vai trò quan trọng của các tập đoàn, tổng công ty, UBQLVNN tại doanh nghiệp, trong đó có tăng trưởng cao, kinh tế vĩ mô ổn định, thu ngân sách Trung ương cao; quản lý lực lượng lao động lớn; cung cấp những sản phẩm quan trọng đối với nền kinh tế.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nêu những tồn tại của UBQLVNN tại doanh nghiệp thời gian qua, như: Tình trạng chậm thực hiện một số công việc quan trọng, chậm phê duyệt chức danh quản lý của một số tập đoàn, tổng công ty; chậm cổ phần hóa thoái vốn. Một số tập đoàn, tổng công ty chưa hoàn thành nhiệm vụ lợi nhuận, doanh thu, nộp ngân sách nhà nước.

Cán bộ tập đoàn chậm củng cố, chậm mạnh dạn thay đổi, cán bộ yếu kém về năng lực. Một số cán bộ chưa bám thực tiễn nên giải quyết nhiệm vụ chưa thuyết phục, gây chậm trễ thời gian dài. Chất lượng thẩm định, phê duyệt đối với một số dự án đầu tư còn thấp.

Thủ tướng: Không thể thiếu những “quả đấm thép” của nền kinh tế! - 1

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

“Tôi xin nói, không đầu tư khó có thể phát triển. Đây là cái nền tảng rất quan trọng. Trong khi đó, giải ngân FDI năm nay đạt trên 20 tỷ USD, đã có thêm 140.000 doanh nghiệp tư nhân với số vốn bình quân 12 tỷ đồng. Nếu chúng ta không đầu tư phát triển thì sẽ thất bại, thua cuộc ngay trên sân nhà” - Thủ tướng cho hay.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng cho rằng UBQLVNN còn có những cơ chế, chính sách chồng chéo, chưa rõ ràng, khiến việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ khác của UBQLVNN tại doanh nghiệp gặp khó khăn. UB cũng chưa đề xuất được thể chế để sửa các vướng mắc này.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, việc chậm trễ, vướng mắc có nguyên nhân từ việc phối hợp giữa UB và các Bộ, ngành chưa hiệu quả. “Còn tình trạng ít hợp tác giữa quản lý ngành và UB” - Thủ tướng chỉ rõ.

Trong năm 2020, Thủ tướng yêu cầu UBQLVNN phải đổi mới tư duy, tập trung khắc phục hạn chế yếu kém; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu và đổi mới doanh nghiệp nhà nước, tiếp tục đưa doanh nghiệp nhà nước giữ vị trí then chốt. Đây là lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

“Nếu doanh nghiệp nhà nước không vươn lên thì “quả đấm thép” có thể là doanh nghiệp tư nhân. Không thể thiếu những “quả đấm thép” của nền kinh tế” - người đứng đầu Chính phủ khẳng định.

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý các tập đoàn, tổng công ty, UB cần có ý chí, tầm nhìn, khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Theo Thủ tướng, đây là lực lượng tiên phong đưa đất nước vững bước tiến lên trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.

“UB cần rà soát hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, phân định rõ chức năng với các Bộ, ngành và cơ chế phối hợp. UB không phải là đơn vị hành chính gây khó khăn cho doanh nghiệp mà tạo thuận lợi để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước; chú ý nhân lực có đức, có tài cho các tập đoàn, tổng công ty” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Châu Như Quỳnh

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *