Thời sự 15/01/2020 16:19

Thành phố Hồ Chí Minh được “cho không” 240 tỷ đồng làm giao thông xanh

Đại diện Bộ Tài chính cùng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam vừa ký kết Hiệp định viện trợ cho dự an phát triển giao thông xanh của thành phố Hồ Chí Minh với số tiền hơn 10,7 triệu USD, trong đó số tiền viện trợ không hoàn lại 10,5 triệu USD (241 tỷ đồng) của Thuỵ Sỹ.

Theo đó, dự án “Hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Phát triển giao thông xanh thành phố Hồ Chí Minh” có tổng mức đầu tư là 10,7 triệu USD, trong đó viện trợ không hoàn lại của Cục kinh tế liên bang Thụy Sĩ (SECO) ủy thác cho Ngân hàng Thế giới (WB) trị giá là 10,5 triệu USD và vốn đối ứng là 202 ngàn USD do ngân sách thành phố Hồ Chí Minh bố trí.

Đại diện WB tại Việt Nam và Bộ Tài chính ký kết dự án

Mục tiêu dự án nói trên nhằm phát triển đô thị tích hợp theo định hướng giao thông công cộng (TOD), trong đó giao thông được tích hợp với sử dụng đất và thiết kế đô thị; xây dựng các cơ chế hợp tác công tư (PPP) và cơ chế nắm bắt giá trị sử dụng đất (Value Capture).

Quy hoạch giao thông để tăng cường kết nối, hỗ trợ tích hợp hệ thống BRT với các loại hình vận tải khác, cũng như khả năng kết nối của giao thông không động cơ để có giải pháp kết nối đến tận/từ các trạm BRT.

Tăng cường năng lực quản lý dự án cho các đơn vị trong việc thực hiện dự án chính cũng như các hoạt động trong khuôn khổ khoản tài trợ bổ sung; và năng lực quản lý của các cơ quan chức năng liên quan bao gồm Ban Quản lý dự án (chủ đầu tư), Sở Giao thông Vận tải, Sở Quy hoạch kiến trúc và Trung tâm Quản lý hệ thống giao thông công cộng thành phố Hồ Chí Minh.

SECO trực thuộc Bộ Kinh tế, Giáo dục và Nghiên cứu Liên bang Thụy Sỹ (EAER). Chiến lược hợp tác phát triển của SECO tại Việt Nam là hỗ trợ tăng trưởng kinh tế toàn diện và bền vững để cải thiện đời sống người dân.

Từ năm 2008 tới nay, SECO ủy thác qua Ngân hàng Thế giới quản lý tổng số tiền viện trợ không hoàn lại lên tới hơn 150 triệu USD để thực hiện các chương trình, dự án tại Việt Nam. Lĩnh vực tài trợ tập trung chủ yếu vào quản lý tài chính công, phát triển đô thị bền vững, ứng phó chống biến đối khí hậu, bảo vệ môi trường.

An Linh

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *