Thời sự 19/05/2021 11:00

Khu vực FDI vẫn "một mình một chợ"

Khu vực doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục xuất siêu hơn 10,7 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm, trong khi đó khu vực trong nước tiếp tục ghi nhận nhập siêu hơn 9 tỷ USD.

Theo con số mới đây được Tổng cục Hải quan công bố, hết tháng 4/2021, Việt Nam xuất khẩu đạt kim ngạch hơn 104,9 tỷ USD, trong khi đó nhập khẩu đạt hơn 103,3 tỷ USD.

Khu vực FDI vẫn một mình một chợ, liên tục xuất siêu trong thời gian dài

Khu vực FDI xuất khẩu đạt hơn 78,3, nhập khẩu đạt hơn  67,6 tỷ USD, xuất siêu khu vực này đạt hơn  10,7 tỷ USD.

Trong khi đó, khu vực trong nước 4 tháng qua đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 26,6 tỷ USD, nhập khẩu hơn 35,7 tỷ USD, nhập siêu hơn 9,1 tỷ USD.

Riêng trong tháng 4, nền kinh tế Việt Nam lần đầu ghi nhận con số nhập siêu hơn 1,2 tỷ USD, trong đó khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu hơn 2,7 tỷ USD; khu vực FDI xuất siêu hơn 1,5 tỷ USD.

Hiện xét về thương mại, khu vực doanh nghiệp FDI chiếm từ 60-70% kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam. Bốn tháng đầu năm, trong tổng số hơn 208,2 tỷ USD tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước, khu vực FDI đóng góp hơn 145 tỷ USD, chiếm 70% tổng kim ngạch, khu vực trong nước chỉ đạt 30%.

Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam hiện chỉ chiếm khoảng 1/3 tổng số doanh nghiệp tại Việt Nam, tuy nhiên họ nắm giữ hơn 70% thương mại đất nước. Riêng về tính hiệu quả, khu vực này đang đang thể hiện tính hiệu quả hơn nhiều so với khu vực trong nước, đặc biệt là khu vực doanh nghiệp Nhà nước.

Khu vực FDI hiện đang nổi lên các nhóm doanh nghiệp lớn về công nghệ thông tin như Samsung, LG với kim ngạch xuất khẩu lớn. Ngoài ra còn kể đến khối doanh nghiệp thép nhưu Formosa Hà Tĩnh cũng đóng góp vào tăng trưởng xuất khẩu tương đối lớn.

An Linh

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *