Thời sự 30/11/2020 15:20

Doanh nghiệp thành lập mới đang giảm dần

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, số lượng doanh nghiệp thành lập mới 11 tháng qua giảm gần 2% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo về tình hình hoạt động doanh nghiệp, Tổng cục Thống kê cho rằng, trong tháng 11, lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng hơn 7,3% so với tháng trước và hơn 6,7% so với cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 5,4% và tăng 59,8%. 

Đây là minh chứng cho thấy, doanh nghiệp tại Việt Nam đã phục hồi và trở lại hoạt động trong điều kiện bình thường mới, vừa sản xuất vừa chống dịch hiệu quả. Một tín hiệu vui là vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới trong tháng tăng 72% so với tháng trước và tăng 103,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Doanh nghiệp thành lập mới bắt đầu giảm nhẹ do tác động của dịch bệnh và khó khăn

Cụ thể, trong tháng 11, cả nước có gần 13,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 284,8 nghìn tỷ đồng. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 21,8 tỷ đồng, tăng 60,3% so với tháng trước và tăng 90,6% so với cùng kỳ năm 2019. 

Trong tháng, cả nước còn có 5.315 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 5,4% so với tháng trước và tăng 59,8% so với cùng kỳ năm 2019. 

Tuy nhiên số doanh nghiệp mới trong 11 tháng của năm 2020, cả nước có gần 124.300 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng đạt 15,1 tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước. 

Nếu tính cả 3.086,9 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 36,2 nghìn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 11 tháng năm nay là 4.965,8 nghìn tỷ đồng, tăng 35,1% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong 11 tháng có gần 93,5 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: 44,4 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 59,7%; 33,6 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 11,7%; hơn 15,4 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 3,1%. Trung bình mỗi tháng có 8,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

An Linh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *