Thời sự 22/05/2018 16:39

Địa ốc Sài Gòn Thương Tín sắp "gánh" thêm khoản nợ 300 tỷ đồng

TTC Land dự kiến sẽ phát hành số cổ phiếu này trong năm 2018 nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của tổ chức phát hành. Đợt phát hành này sẽ dẫn tới tỷ lệ các khoản vay vượt 30% so với vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính riêng ngày 31/12/2017.

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land - SCR) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về phát hành trái phiếu. 

Theo đó, TTC Land sắp phát hành tối đa 300 trái phếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng mệnh giá trái phiếu phát hành là 300 tỷ đồng. 

TTC Land dự kiến sẽ phát hành số cổ phiếu này trong năm 2018 nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của tổ chức phát hành.

Đợt phát hành này sẽ dẫn tới tỷ lệ các khoản vay vượt 30% so với vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính riêng ngày 31/12/2017. 

Theo báo cáo tài chính riêng kiểm toán 2017 của SCR, tính đến 31/12/2017, công ty mẹ SCR có 1.319 tỷ đồng vay nợ tài chính ngắn hạn và 533,7 tỷ đồng vay nợ tài chính dài hạn. 

Tổng các khoản vay nợ này tăng 81% trong năm 2017. Tại thời điểm này, SCR có khoản trái phiếu ngắn hạn trị giá 300 tỷ đồng phát hành cho Tổng công ty bảo hiểm Bưu điện, Công ty TNHH MTV Đại Vạn Phú, Quỹ Vietnam Debt Fund SPC và Công ty Bảo hiểm Bảo Long.

Ngoài ra còn một khoản trái phiếu 396 tỷ phát hành cho Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.

Mới đây, SCR cũng công bố đã nhận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ của CTCP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hùng Anh Năm với tổng giá trị chuyển nhượng 537 tỷ đồng, nhằm mua lại dự án hơn 5.000m2 tại Võ Văn Kiệt. 

Quý I/2018, SCR đạt doanh thu thuần 809 tỷ đồng và 9,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *