Đầu tư 02/03/2015 13:10

Khu vực vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu hơn 2 tỉ đô la

FICA - Xuất khẩu khu vực có vốn đầu tư trong 2 tháng đầu năm 2015 đạt 15,98 tỉ USD, trong khi nhập khẩu chỉ đạt 13,38 tỉ USD, khu vực FDI xuất siêu hai tháng đầu năm hơn 2 tỷ USD.

Theo Bộ Kế hoạch và đầu tư công bố ngày 1/3, ước tính trong 2 tháng đầu năm xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI kể cả dầu thô) đạt 15,98 tỉ USD tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 69% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

 

 

Nhập khẩu trong hai tháng đầu năm 2015 của khu vực này đạt 13,95 tỉ USD, tăng 23,3% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 61% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

 

Như vậy, trong hai tháng đầu năm, khu vực đầu tư nước ngoài đã xuất siêu đật 2,03 tỉ USD.

 

Nếu trừ dầu thô, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2015 đạt 15,38 tỉ USD, tăng 16.5% so cùng kỳ năm ngoái.

 

Cũng theo Bộ KH&ĐT, tính đến hết 20/2 các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 1,2 tỉ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện vốn đầu tư trực tiếp vào Việt Nam chủ yếu vẫn được tập trung vào các dự án sản xuất, chế tạo, chế biến.

 

Năm 2014  có khoảng 74% lượng vốn FDI đổ vào công nghiệp chế tại, chế biến với khoảng 14,49 tỉ USD. Năm 2014, Việt Nam đón nhận được 20,23 tỉ USD vốn đầu tư trực tiếp, bằng 93,5% so với năm 2013 và tăng 19% so với kế hoạch đề ra.

Nguyễn Tuyền

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *