Đầu tư 28/02/2015 18:00

World Bank rót thêm 100 triệu USD cho khu vực nghèo nhất Việt Nam

FICA - Khoản tín dụng bổ sung này nhằm đóng góp nhiều hơn cho những nỗ lực của chương trình giảm nghèo của Chính phủ Việt Nam tại Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái.

Ngày 28/2, Ban Giám đốc điều hành của Ngân hàng Thế giới (WB) đã thông qua khoản tín dụng bổ sung 100 triệu USD cho 1 dự án đang hoạt động nhằm hỗ trợ cải thiện mức sống của người dân nghèo ở 6 tỉnh Tây Bắc - khu vực nghèo nhất của Việt Nam.

Khoản tín dụng bổ sung này nhằm đóng góp nhiều hơn cho những nỗ lực của chương trình giảm nghèo của Chính phủ Việt Nam tại Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái. 

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng khi Ban Giám đốc điều hành thông qua khoản tín dụng bổ sung này. Vùng dự án là nơi có tỷ lệ nghèo cao nhất cả nước và phần lớn người hưởng lợi là các cộng đồng dân tộc thiểu số nghèo. Chúng tôi chia sẻ mong muốn mạnh mẽ của Chính phủ trong công cuộc giảm nghèo thông qua hướng tiếp cận phát triển dựa vào cộng đồng được xây dựng trong dự án này và sẵn sàng cùng làm việc với chính phủ để mở rộng những thành công của dự án”.

Khoản tài chính bổ sung sẽ góp phần vào các nỗi lực giảm nghèo của Chính phủ thông qua nâng cao năng lực của chính quyền và cộng đồng địa phương, tăng cường tiếp cận với đầu tư nhằm cải thiện năng suất lao động, nâng cao khả năng lập kế hoạch đầu tư cộng đồng và tăng cường kết nối thị trường và sáng kiến kinh doanh cho các cộng đồng hưởng lợi từ dự án.

Cụ thể, dự án sẽ tập trung mở rộng hỗ trợ giảm nghèo tại 6 tỉnh mà đã được đầu tư cũng như mở rộng thêm ở các huyện và cộng động mới bổ sung.

Dự án cũng sẽ tăng cường năng lực lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đẩy mạnh sự tham gia của cộng đồng vào trong các chương trình giảm nghèo quốc gia của chính phủ; với trọng tâm là tăng cường quan hệ đối tác giữa các nhóm nông hộ và các doanh nghiệp nông nghiệp.

Chính phủ Việt Nam sẽ cung cấp 10 triệu USD cho dự án, cùng với 100 triệu USD từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA), cơ quan cho vay ưu đãi của Nhóm Ngân hàng Thế giới.

Bích Diệp

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *