Thời sự 16/10/2020 08:19

Cấm chia nhỏ phế liệu để tái xuất, không vận chuyển bằng đường bộ, đường sông

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu các Cục Hải quan địa phương không được chia nhỏ lô hàng, chia nhỏ số lượng container để tái xuất.

Theo đó, Tổng cục Hải quan thời gian vừa qua đã nhận được các báo cáo của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và các hãng tàu về việc xin tái xuát phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu đang tồn đọng tại các cảng biển.

Các hãng tàu đề nghị được chuyển hàng hóa là phế liệu sang vỏ container khác hoặc tái xuất qua cửa khẩu đường bộ, đường thủy nội địa. 

Tổng cục Hải quan siết chặt kẽ hở tái xuất phế liệu nhập khẩu

Tổng cục Hải quan khẳng định: Các Cục Hải quan địa phương thông báo cho các hãng tàu chỉ được phép tái xuất đối với các lô hàng phế liệu tồn đọng sau khi có kết quả giám định, xác định là phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu, việc tái xuất thực hiện thực hiện ngay tại cửa khẩu nhập, không được thực hiện tái xuất qua cửa khẩu đường bộ, đường thủy nội địa.

Đặc biệt, Hải quan yêu cầu các lô hàng phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu đang tồn đọng tại cảng biển phải thực hiện thủ tục tái xuất theo từng vận đơn khi nhập khẩu, không được chia nhỏ lô hàng, không chia nhỏ số lượng container và không tái xuất theo từng container cho từng lần vận chuyển.

Các cục Hải quan được đề nghị doanh nghiệp ký cam kết tái xuất toàn bộ các lô hàng không đủ điều kiện nhập khẩu đang tồn đọng tại cảng biển ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Để tránh ảnh hưởng, gây ô nhiễm môi trường, các container phế liệu tồn đọng tại cảng biển phải được lưu giữ nguyên trạng như ban đầu, không được chuyển sang vỏ container khác.

Các lô phế liệu không đủ điều kiện nhập khẩu buộc phải tái xuất về nước xuất khẩu. Về thời hạn, các hãng tàu khi có văn bản đề nghị gia hạn thời hạn tái xuất phế liệu, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố xem xét, chấp nhận gia hạn thời hạn tái xuất phế liệu thêm 30 ngày, kể từ ngày hết hạn tái xuất lần thứ nhất.

Sau khi hết hạn tái xuất, danh sách các hãng tàu không thực hiện tái xuất phải được gửi về Tổng cục Hải quan để có biện pháp xử lý.

An Linh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *