Tài chính ngân hàng 20/09/2021 08:03

Ngân hàng lãi đậm thế nào?

2 năm Covid-19, nhiều nhà băng đạt lợi nhuận nghìn tỷ với mức tăng trưởng vài trăm phần trăm. Biên lãi thuần (NIM) ngày càng tăng, thể hiện chênh lệch giữa lãi suất cho vay và huy động nới rộng.

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *