Dòng chảy vốn 09/02/2015 11:33

Cả năm 2014 thu hút được 4 dự án FDI trên 1 tỷ USD

FICA - Định hướng thu hút FDI theo hướng hạn chế các dự án đầu tư làm gia tăng tình trạng nhập siêu, tiêu tốn nhiều năng lượng, khai thác khoáng sản không gắn với chế biến; không cấp phép đối với các dự án sử dụng lãng phí năng lượng, tài nguyên, sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường.

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đánh giá, năm 2014 là một năm tình hình kinh tế, chính trị thế giới và trong nước có nhiều biến động, diễn biến phức tạp tác động trực tiếp đến nền kinh tế trong nước. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam vẫn đạt được những kết quả khả quan, trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục đạt được những kết quả đáng khích lệ. 

Tính đến ngày 15/12/2014, Việt Nam có 17.499 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 250,6 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 124,5 tỷ USD, bằng  50% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

Trong năm 2014, số lượng các dự án quy mô lớn chiếm tỷ lệ nhỏ. Cả năm 2014 cả nước thu hút được 4 dự án có quy mô vốn trên 1 tỷ USD, 22 dự án trên 100 triệu USD, 24 dự án trên 50 triệu USD, 157 dự án trên 10 triệu USD. Còn lại là các dự án dưới 10 triệu USD (chiếm 87% tổng dự án cấp mới năm 2014). Quy mô vốn trung bình của dự án đầu tư nước ngoài trong năm 2014 khoảng 9,8 triệu USD, thấp hơn so với quy mô vốn bình quân 14 triệu USD.

Trong 4 dự án có quy mô trên 1 tỷ USD năm 2014 thì có tới 3 dự án là của Samsung tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, TPHCM với tổng vốn đăng ký 5,4 tỷ USD. Dự án còn lại là công ty TNHH Dewan International tại Khánh Hòa, xây dựng, phát triển khu vực biển chính của Nha Trang, vốn đăng ký 1,25 tỷ USD
         
Cục Đầu tư nước ngoài cho rằng, hiện nay, Việt Nam đang đàm phán khoảng 10 dự án BOT điện, vốn mỗi dự án khoảng từ 2 – 2,5 tỷ USD và có dự án dầu khí đặc biệt lớn tại Bình Định (vốn khoảng 27 tỷ USD) đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư. Việc thu hút các dự án lớn vào đầu tư tại Việt Nam thường có thời gian chuẩn bị nhiều năm. Do vậy, việc chưa có các dự án lớn trong năm nay chưa phản ánh được xu thế đầu tư hiện tại.

Về tình hình thực hiện và kết quả hoạt động của doanh nghiệp FDI năm 2014, năm 2014, mặc dù nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng vốn giải ngân của khu vực FDI vẫn tăng nhẹ và vượt kế hoạch đặt ra. Vốn thực hiện của khu vực FDI tại Việt Nam (tính đến ngày 15/12/2014) ước đạt 12,35 tỷ USD, tăng 7,4 % so với cùng kỳ năm 2013 và tăng 2,9% so với kế hoạch năm 2014.  .

Cục Đầu tư nước ngoài đánh giá, mặc dù đã đạt được một số kết quả tích cực nhưng tiến độ giải ngân vốn và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp FDI vẫn còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng của khối doanh nghiệp này.  Mục tiêu về thu hút các dự án công nghệ cao, sản phẩm có sức cạnh tranh, chuyển giao công nghệ chưa đạt yêu cầu.

Trong năm 2014 đã xảy ra các cuộc biểu tình của doanh nghiệp FDI liên quan đến sự kiện biển Đông tháng 5/2014 làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của Việt Nam.

Trong năm 2015, cơ quan điều hành sẽ định hướng ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến hiện đại, thân thiện với môi trường, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, khoáng sản, đất đai, tạo điều kiện và tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong nước.

Tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức cao, công nghệ thông tin; dịch vụ khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, phát triển kết cấu hạ tầng. Thu hút có chọn lọc công nghiệp chế biến, chế tác, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp năng lượng sạch, luyện kim, hóa chất; ưu tiên phát triển các dự án có sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, các sản phẩm có khả năng tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.

Đồng thời, hạn chế các dự án đầu tư làm gia tăng tình trạng nhập siêu, tiêu tốn nhiều năng lượng, khai thác khoáng sản không gắn với chế biến; không cấp phép đối với các dự án sử dụng lãng phí năng lượng, tài nguyên, sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường.

Phương Dung

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *