Doanh nghiệp 01/11/2013 09:40

PVC lần đầu báo lỗ sau 5 năm

FICA - Lần đầu tiên kể từ 2008, PVC có kỳ báo lỗ gần 9 tỷ đồng mặc dù doanh thu vẫn tăng so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do sự cạnh tranh mạnh mẽ về giá trong hoạt động kinh doanh và không còn khoản lợi nhuận nộp về của công ty con DMC-WS.Báo cáo tài chính quý III/2013 công ty mẹ Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm dầu khí - CTCP (PVC) cho thấy, lần đầu tiên trong 5 năm kể từ 2008, doanh nghiệp này ghi nhận mức lỗ 8,8 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2012, PVC lãi 3,5 tỷ đồng. Mặc dù vậy, lũy kế 9 tháng, PVC vẫn lãi 99,9 tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ 9 tháng/2012.

Giải trình về việc lợi nhuận sau thuế quý III/2013 giảm 12,36 tỷ đồng so với cùng kỳ, tương ứng giảm 351% , PVC cho biết, mặc dù doanh thu bán hàng trong quý tăng so với quý III/2012 30,73 tỷ đồng, nhưng do hoạt động kinh doanh tiếp tục phải cạnh tranh mạnh mẽ về giá làm cho lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 5,2%.

Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính giảm 54,2% do quý III/2012, công ty con là DMC-WS nộp lợi nhuận về công ty mẹ số tiền 5,1 tỷ đồng và khoản này không còn phát sinh trong quý III năm nay.

Đồng thời, dự án Nhà máy hóa phẩm dầu khí Cái Mép hoàn thành mới đi vào hoạt động, trong giai đoạn đầu mới đưa vào khai thác do chi phí khấu hao và lãi vay đã làm tăng chi phí tài chính của công ty mẹ và làm công ty cong DMC - Miền Nam bị lỗ. Công ty mẹ DMC đã phải trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính tại công ty con DMC - Miền Nam số tiền 3,8 tỷ đồng.

Qua đó, khiến lợi nhuận thuần giảm mạnh, từ mức âm 2,2 tỷ năm ngoái xuống âm 10 tỷ đồng quý III năm nay.

Phần lợi nhuận khác của PVC trong kỳ giảm gần 80% do trong quý III/2012, DMC thu được khoản lợi nhuận từ chuyển giao quyền sử dụng đất dự án tại khu công nghiệp Phú Mỹ là 3,4 tỷ đồng.

Mai Chi

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *