Doanh nghiệp 24/05/2014 11:10

Petrolimex chia cổ tức 2012-2013 tỷ lệ gần 18%

FICA - Tỷ lệ cổ tức năm 2012 được điều chỉnh từ 5% lên 5,8% và cổ tức 2013 là 12,14% do phần thiếu hụt vốn của cổ đông Nhà nước.

 
Sáng nay (24/5), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tiến hành đại hội cổ đông thường niên năm 2014. Một nội dung đáng chú ý trong kỳ đại hội năm nay là việc trình cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2013, điều chỉnh phương án cổ tức 2012 và tỷ lệ cổ tức dự kiến cho năm 2014.
 
Năm 2012, cổ đông Petrolimex thông qua phương án chia cổ tức 5%. Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị Petrolimex Bùi Ngọc Bảo, dù được cổ đông thông qua phương án cổ tức năm 2012 nhưng Tập đoàn phải đợi quyết toán cổ phần hóa 2 năm rồi mới tiến hành chia cổ tức. 
 
Việc quyết toán cổ phần hóa có những vướng mắc như về cơ chế của Nhà nước đánh giá lại giá trị phần đầu tư ra bên ngoài của Tập đoàn; Về luật thuế đối với giá trị quyền sử dụng đất tại các địa phương (địa phương không chấp nhận đưa giá trị tiền đất tại địa phương vào giá trị doanh nghiệp Trung ương).
 
Vấn đề quan trọng nhất là xử lý phần lỗ liên quan kinh doanh xăng dầu năm 2011, tương ứng với phần lỗ là phần vốn của Nhà nước không có. Tập đoàn phải xin liên bộ Công thương - Tài chính để trình Thủ tướng phương án xử lý theo nguyên tắc tối đa hóa tài sản Nhà nước nhưng không ảnh hưởng tới cổ đông nhỏ lẻ. 
 
Năm 2011, Tập đoàn lỗ 2.359 tỉ đồng từ kinh doanh xăng dầu. Nhờ có lãi 841 tỉ đồng từ các hoạt động kinh doanh khác như gas, dầu mỡ nhờn, vận tải, bảo hiểm, ngân hàng... nên Petrolimex lỗ 1.423 tỉ đồng. 
 
Tháng 12/2013, Tập đoàn đã được sự đồng ý phương án xử lý phần thiếu hụt vốn Nhà nước do lỗ kinh doanh xăng dầu năm 2011. Trên cơ sở sự đồng ý này, hàng loạt báo cáo tài chính sẽ được điều chỉnh tại 42 công ty con trong báo cáo 6 tháng năm 2014. 
 
Theo phương án được thông qua, với việc bù lại phần thiếu vốn của cổ đông Nhà nước, tỷ lệ cổ tức năm 2012 sẽ tăng từ 5% lên 5,8%
 
Năm 2013, cổ tức 12,14% không hẳn là lợi nhuận tính toán từ hoạt động sản xuất kinh doanh (chỉ là 10-11%) mà tương ứng cả phần thiếu của Nhà nước. Tính gộp 2 năm 2012- 2013, tỷ lệ cổ tức là 17,94%.
 
Năm 2014, Petrolimex dự kiến chia cổ tức không thấp hơn lãi suất ngân hàng với mức từ 8-10%.
 
 
Lam Thanh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *