Doanh nghiệp 27/02/2015 15:33

Lương lãnh đạo Vietnam Airlines “lép vế” so với phi công?

FICA - Trong khi mức lương bình quân hàng tháng của phi công lên đến hàng trăm triệu đồng thì mức tiền lương tối đa của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Vietnam Airlines cũng chưa tới 50 triệu đồng.

Vietnam Airlines dự kiến nâng tổng quỹ lương năm 2015 thêm 30% lên 2.735,5 tỷ đồng
 
Theo phương án trình ĐHCĐ thông qua vào tháng 3 tới, mức tiền lương cơ bản đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị là 33 triệu đồng/tháng, Tổng giám đốc là 32 triệu đồng/tháng và Thành viên Hội đồng quản trị là 29 triệu đồng/tháng. Đây lực mức lương thực nhận trong kịch bản tệ nhất cho năm 2015 nếu Vietnam Airlines phát sinh lỗ.
 
Với việc Tổng công ty bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, lợi nhuận và năng suất lao động cao hơn thực hiện của năm trước liền kề thì mức tiền lương kế hoạch bằng 1,5 lần mức lương cơ bản (tức khoảng 49,5 triệu đồng với Chủ tịch Hội đồng quản trị, 48 triệu đồng với Tổng giám đốc và 43,5 triệu đồng với Thành viên Hội đồng quản trị).
 
Còn trong trường hợp Tổng công ty không có lợi nhuận thì tùy theo mức độ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm so với thực hiện của năm trước liền kề và so với kế hoạch, mức tiền lương thực hiện xác định thấp nhất bằng mức lương chế độ và cao nhất không vượt quá 1,2 lần so với mức lương chế độ.
 
Đối với thành viên Ban Kiểm soát, mức lương cơ bản là 29 triệu đồng/tháng. Trong trường hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ thì tiền lương được hưởng tăng nhưng không quá 1,3 lần mức tiền lương cơ bản; và với trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ thì tiền lương được hưởng giảm nhưng không thấp hơn 70% mức tiền lương cơ bản.
 
Thù lao đối với thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm (bao gồm cả Đại diện phần vốn nhà nước) được xác định bằng 20% mức lương chức danh thành viên HĐQT, Ban kiểm soát chuyên trách tương ứng.
 
Với thời gian 9 tháng (từ 1/4/2015), Vietnam Airlines dự kiến sẽ dành 1,66 tỷ đồng cho quỹ tiền lương kế hoạch và 281,8 triệu đồng cho quỹ thù lao kế hoạch đối với Hội đồng quản trị (gồm 5 người, trong đó có 4 thành viên chuyên trách, 1 thành viên kiêm nhiệm) và Ban kiểm soát (gồm 3 thành viên kiêm nhiệm).
 
Theo dự kiến của Vietnam Airlines, trong năm 2015, Công ty mẹ sẽ đạt tổng doanh thu 55.000,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 179,8 tỷ đồng, tổng quỹ lương là 2.735,5 tỷ đồng (tăng 30% so với ước thực hiện của năm 2014) và tổng kinh phí thực hiện đầu tư 22.953,9 tỷ đồng.
 
Tổng tổng ty sẽ tăng năng suất lao động so với năm 2014 đạt mức 3,5% tính theo số hành khách/lao động và 4% tính theo khách.km/lao động. Ổn định việc làm, thu nhập bình quân của người lao động đạt tối thiểu bằng năm 2014.
 
Được biết, mới đây, trong bảng lương mới của Vietnam Airlines (có hiệu lực từ 1/1/2015), mức lương chuyên doanh của cơ trưởng người Việt Nam lái máy bay A321 có bậc cao nhất là 92 triệu đồng/tháng, cơ trưởng bậc cao nhất lái B777, B787, A330, A350 hưởng mức lương 102 triệu đồng/tháng. Các mức lương này đều là mức trước thuế.
 
Đối với phi công thuộc về chức danh Giáo viên kiểm tra năng định (TRE), mức lương cao nhất được hưởng là 132 triệu đồng/tháng tương ứng với các loại máy bay B777, A330 và cả 2 loại máy bay thế hệ mới chuẩn bị đưa vào khai thác là B787 và A350. Đối với máy bay A321 là 122 triệu đồng/tháng, và ATR72/F70 là 109 triệu đồng/tháng.
 
Bích Diệp
Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *