Doanh nghiệp 17/02/2015 18:14

Kinh Đô tăng 35% chi cho lương tháng 13 và thưởng

FICA - Lợi nhuận sau thuế của Kinh Đô trong quý IV ghi nhận đạt 93,6 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,8% so cùng kỳ. Lũy kế cả năm, mức lãi sau thuế của công ty vẫn đạt 547 tỷ đồng (tăng 9,2% so với 2013).

Công ty cổ phần Kinh Đô (mã chứng khoán KDC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và cả năm 2014.

Theo đó, trong quý IV vừa rồi, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty tăng 16,6% lên 1.317,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn cũng tăng 13,2% lên 789,7 tỷ đồng; lợi nhuận gộp còn 527,4 tỷ đồng (tăng 22,1% so với cùng kỳ 2013).

Đáng chú ý, trong kỳ, chi phí lãi vay của Kinh Đô ghi nhận âm gần 800 triệu đồng, do đó, chi phí tài chính giảm chỉ còn 4,6 tỷ đồng (giảm 82,5% so cùng kỳ).

Chi phí bán hàng tăng gần gấp đôi lên 367,1 tỷ đồng trong khi chi phí doanh nghiệp lại giảm 6,6% còn 125,6 tỷ đồng. Qua đó, khiến lợi nhuận thuần còn 75,9 tỷ đồng (bằng 69,3% so cùng kỳ).

Lợi nhuận khác góp vào 47,9 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ gần 2 tỷ đồng) đã giúp tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của Kinh Đô trong quý IV tăng 15,1% lên 123,8 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của Kinh Đô trong quý IV ghi nhận đạt 93,6 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,8% so cùng kỳ. Lũy kế cả năm, mức lãi sau thuế của công ty vẫn đạt 547 tỷ đồng (tăng 9,2% so với 2013).

Trong năm, tổng tài sản tăng 1.512,7 tỷ đồng (tương ứng tăng 23,7%); nợ phải trả tăng 102,6 tỷ đồng với 1.597,6 tỷ đồng. Trong cơ cấu nợ phải trả, nợ ngắn hạn chiếm tới 95,9% và tăng 21,1%. Hệ số nợ phải trả/tổng tài sản ở mức 20,2% trong khi nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,26 lần.

Thời điểm cuối năm, công ty còn 2.467,2 tỷ đồng tiền mặt, tăng 26% so với 2013.

Trong năm 2014, cùng với việc thoái 205,3 tỷ đồng khỏi Công ty TNHH Tân An Phước và 1,8 tỷ đồng khỏi CTCP Bất động sản Thành Thái thì Kinh Đô cũng đã rót thêm 421,5 tỷ đồng vào TCT Công nghiệp Dầu Thực vật Việt Nam (tỉ lệ sở hữu 24%).

Trong năm, khoản chi cho lương tháng 13 và thưởng của Kinh Đô đã được nâng lên 62,1 tỷ đồng (tăng hơn 35% so với năm trước).

Mai Chi

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *