Doanh nghiệp 28/05/2014 11:57

Agribank lãi quý I giảm hơn một nửa so với cùng kỳ

FICA - Lợi nhuận sau thuế quý I đạt 1.561 tỷ đồng, giảm chủ yếu do Agribank trích lập hơn 1.200 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, so với vỏn vẹn hơn 4 tỷ đồng cùng kỳ.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh riêng lẻ quý I/2014 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) cho thấy, thu nhập lãi thuần giảm hơn 300 tỷ đồng so với cùng kỳ.
 
Thu nhập từ hoạt động chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu lợi nhuận giảm do Agribank giảm thu từ lãi trong khi chi phí trả lãi giảm không đáng kể.
 
Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng gần 90 tỷ đồng và từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 40 tỷ đồng.
 
Chi phí hoạt động kỳ này lên tới 3.062 tỷ đồng, tăng 400 tỷ đồng so với quý I/2013. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trức chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 2.763 tỷ đồng, giảm 600 tỷ đồng.
 
Tuy nhiên, do trích lập dự phòng rủi ro tín dụng hơn 1.202 tỷ đồng, so với chỉ 4 tỷ đồng của quý I/2013, lợi nhuận sau thuế quý I/2014 của Agribank đạt 1.561 tỷ đồng. So với cùng kỳ, lãi quý I/2014 
giảm 54%.
 
Tổng tài sản tới cuối quý I tăng hơn 5% so với đầu năm, đạt 729.563 tỷ đồng. Tăng trưởng tín dụng quý I âm 0,52% trong khi tăng trưởng huy động là 8,05%.
 
Thục Anh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *