Chứng Khoán 07/07/2014 15:51

Khởi động cho ra đời công ty đầu tư chứng khoán

Nguồn tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, một ngân hàng đang quan tâm đến việc thành lập loại hình công ty đầu tư chứng khoán.

Nếu sự quan tâm này được thúc đẩy thành hiện thực, trong thời gian tới, công ty đầu tư chứng khoán đầu tiên sẽ xuất hiện tại Việt Nam.

Công ty đầu tư chứng khoán là loại hình DN đặc thù, lần đầu tiên được định hình trong Luật Chứng khoán 2006. Năm 2007, Nghị định số 14/2007/NĐ-CP đã quy định cụ thể hơn việc tổ chức và hoạt động của loại hình công ty này. Theo đó, công ty đầu tư chứng khoán có tư cách pháp nhân, được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, bao gồm các loại: công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và công ty đầu tư chứng khoán phát hành riêng lẻ. Công ty đầu tư chứng khoán phát hành riêng lẻ chỉ được chào bán cổ phiếu cho tối đa 99 nhà đầu tư, trong đó nhà đầu tư có tổ chức phải đầu tư tối thiểu 3 tỷ đồng và cá nhân đầu tư tối thiểu 1 tỷ đồng.

Công ty đầu tư chứng khoán được tự quản lý vốn đầu tư hoặc ủy thác cho một công ty quản lý quỹ quản lý hoặc thuê công ty quản lý quỹ tư vấn đầu tư và tự mình thực hiện giao dịch. Mặc dù quy định pháp lý đã rõ, nhưng kể từ khi Luật Chứng khoán ra đời đến nay, chưa có tổ chức nào chính thức xin thành lập loại hình công ty đầu tư chứng khoán.

Được biết, mô hình công ty đầu tư chứng khoán tại một số TTCK khu vực được sử dụng như một công cụ hữu dụng trong việc xử lý nợ xấu tại các ngân hàng.

Theo ĐTCK

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *