Tiền và Hàng 16/01/2018 07:14

Chính phủ xoá một loạt giấy phép con với kinh doanh xăng dầu

Hàng loạt điều kiện kinh doanh, rào cản về kinh doanh xăng dầu đã được bãi bỏ khi Chính phủ ban hành Nghị định 08/2018/NĐ-CP mới đây nhằm giúp thị trường kinh doanh xăng dầu trở nên cạnh tranh hơn.

Tại Nghị định số 08, Chính phủ sửa đổi hàng loạt các điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trong lĩnh vực xăng dầu, trong đó bãi bỏ một số điều, khoản của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh mặt hàng nói trên.

Kinh doanh xăng dầu được tháo bỏ khỏi nhiều hàng rào, điều kiện gia nhập thị trường
Kinh doanh xăng dầu được tháo bỏ khỏi nhiều hàng rào, điều kiện gia nhập thị trường

Cụ thể, Chính phủ bãi bỏ quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu tại Điều 5; xoá bỏ quy định điều kiện đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, bỏ điều kiện phù hợp với quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu tại khoản 6 Điều 7 của Nghị định 83.

Chính phủ bãi bỏ quy định về điều kiện sản xuất xăng dầu được quy định tại Điều 10 và điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu, bỏ điều kiện địa điểm phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại khoản 1 Điều 24.

Bãi bỏ quy định yêu cầu cơ sở kinh doanh xăng dầu hiện có chưa phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải thực hiện lộ trình nâng cấp, bảo đảm phù hợp quy hoạch theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đó tại khoản 5 Điều 41.

Chính phủ bãi bỏ quy định: Sau 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, phải sở hữu hoặc đồng sở hữu với số vốn góp tối thiểu 51% đối với hệ thống kho, đủ đáp ứng tối thiểu 1/3 nhu cầu dự trữ của thương nhân quy định được nêu trong khoản 3, Điều 7 của Nghị định 83.

Quy định bắt buộc sau 2 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, doanh nghiệp phải sở hữu hoặc đồng sở hữu với số vốn góp tối thiểu 51% đối với các phương tiện vận tải xăng dầu nội địa có tổng sức chứa tối thiểu là 3.000 m3 tại khoản 4, Điều 7 cũng được Chính phủ bãi bỏ.

Cuối cùng, tại khoản 5, Điều 7 của Nghị định 83, Chính phủ đã xoá bỏ quy định: "Mỗi năm, kể từ khi được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, cơ sở kinh doanh xăng dầu phải sở hữu hoặc đồng sở hữu tối thiểu 4 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, cho đến khi đạt tối thiểu 100 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân".

An Linh

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *