Thời sự 10/04/2019 07:39

Mạo danh cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng để bán tài liệu

Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng khẳng định, đơn vị không phát hành tài liệu, ấn phẩm sách và không cử cán bộ liên hệ qua điện thoại cũng như đến các doanh nghiệp, cơ quan chào bán bất kỳ tài liệu, ấn phẩm sách nào.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng vừa có thông báo về việc có một số người mạo danh cán bộ của Sở để bán tài liệu.

Thông báo cho biết, thời gian gần đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng nhận được phản ánh của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân về việc một số người tự xưng là cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng liên hệ qua điện thoại, đến trực tiếp đơn vị đặt vấn đề mua các loại sách, tài liệu liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, đăng ký kinh doanh…

Mạo danh cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng để bán tài liệu - 1

Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng khẳng định, đơn vị không phát hành tài liệu, ấn phẩm sách và không cử cán bộ liên hệ qua điện thoại cũng như đến các doanh nghiệp, cơ quan chào bán bất kỳ tài liệu, ấn phẩm sách nào

Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng thông báo cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân được biết, hành vi của một số đối tượng nêu trên là lừa đảo, giả mạo, lợi dụng danh nghĩa Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng để trục lợi.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng khẳng định không phát hành tài liệu, ấn phẩm sách và không cử cán bộ liên hệ qua điện thoại cũng như đến các doanh nghiệp, cơ quan chào bán bất kỳ tài liệu, ấn phẩm sách nào. Đồng thời, đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khi phát hiện cá nhân tự xưng là cán bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư liên hệ hoặc đến yêu cầu mua tài liệu, ấn phẩm sách cần từ chối và thông tin đến phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng theo số điện thoại 3821755 hoặc Văn phòng Sở số điện thoại 3822221 để phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời xử lý, ngăn chặn.

Khánh Hồng

Mạo danh cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng để bán tài liệu - 2

Chuyên mục: Thời sự

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *