Đầu tư 02/11/2013 14:14

Vay Đức 140 triệu EUR cải thiện hệ thống điện và y tế

FICA - Bộ Tài chính đã tổ chức lễ ký chính thức Hiệp định vay cho Dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện và Hiệp định vay cho Chương trình Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh 2010 với Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW). Tổng vốn vay cho hai dự án là 140 triệu EUR.

Tin từ Bộ Tài chính cho biết, theo Hiệp định vay cho Dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện, Chính phủ Đức, thông qua KfW cam kết tài trợ cho Việt Nam 80 triệu EUR vốn vay phát triển, 40 triệu EUR vốn vay xúc tiến để xây dựng và củng cố lưới điện 110 kV; cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện trung và hạ áp nông thôn sau tiếp nhận; giảm tổn thất điện năng trê lưới điện; tăng cường chất lượng điện năng và tiêu chuẩn an toàn điện; công bằng cho khách hàng nông thôn và thành thị khi được cấp điện về giá điện và chất lượng dịch vụ.
 
Theo Hiệp định vay cho Chương trình Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh 2010, Chính phủ Đức, thông qua KfW cam kết tài trợ cho Việt Nam 20 triệu EUR từ nguồn vốn vay theo điều kiện IDA để cung cấp trang thiết y tế bổ sung cho một số bệnh viện tại các tỉnh Thanh Hóa, Phú Yên, Yên Bái; và hỗ trợ cải thiện công tác quản lý chất thải tại một số bệnh viện các tỉnh Thanh Hóa, Phú Yên, Yên Bái, Thái Bình, Nghệ An và Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).
 
Với 2 Hiệp định vay này, Chính phủ Đức, thông qua KfW tiếp tục khẳng định vị trí là nhà tài trợ song phương lớn thứ ba (sau Nhật Bản và Pháp) cho Việt Nam.

Theo ông Roland Siller, Tổng Giám đốc phụ trách khu vực Châu Âu và Châu Á của Ngân hàng KfW, các dự án này đều hướng tới mục tiêu cải thiện đời sống của người dân đặc biệt tại những vùng khó khăn, từ đó góp phần chung vào nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thực hiện mục tiêu an sinh xã hội mà Việt Nam đang thực hiện.

Cao Minh

Chuyên mục: Đầu tư

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *