Dòng chảy vốn 14/02/2014 09:13

SCIC sẽ mua cổ phần Samsung?

FICA - Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) làm việc với Tập đoàn Samsung về khả năng tham gia vốn góp, mua cổ phần hoặc đầu tư.

 

Samsung đang đầu tư rất mạnh vào Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc đẩy mạnh hợp tác đầu tư với Tập đoàn Samsung.

Theo đó, xét báo cáo và đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) vè mở rộng hợp tác với Samsung, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo Bộ KH-ĐT chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành lựa chọn một số dự án tiềm năng cũng như những dự án thuộc Danh mục dự án trọng điểm quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài đến năm 2020 để tiếp tục giới thiệu cho Samsung nghiên cứu, triển khai đầu tư.

Trong khi đó, Bộ Công Thương làm việc cụ thể với Tập đoàn Samsung về việc tham gia đầu tư Dự án Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 3.

Bộ Giao thông vận tải được giao làm việc với Tập đoàn về khả năng tham gia dự án sân bay quốc tế Long Thành. Và Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp, nghiên cứu các đề xuất hợp tác của Samsung về lĩnh vực công nghệ thông tin, chính phủ điện tử.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội hỗ trợ, giới thiệu địa điểm phù hợp để Samsung triển khai đầu tư hạng mục R&D và các hạng mục phụ trợ liên quan.

Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy (SBIC) chủ động đẩy mạng khả năng hợp tác với Tập đoàn Samsung để thu hút Samsung đầu tư hoặc tham gia vào tái cơ cấu lĩnh vực công nghiệp tàu thủy.

Đáng lưu ý là, trong chỉ đạo của Phó Thủ tướng có yêu cầu Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) làm việc với Tập đoàn Samsung về khả năng tham gia vốn góp, mua cổ phần hoặc đầu tư.

Bích Diệp

Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *