Bất động sản 01/10/2019 23:35

Thị trường nhà ở xã hội sắp có thêm 148 dự án với hơn 4,5 triệu m2

sắp tới thị trường nhà ở xã hội đang triển khai thêm 148 dự án, với qui mô xây dựng khoảng 91.600 căn hộ, với tổng diện tích khoảng 4.580.000 m2.

Hình minh hoạ

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến nay đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 106 dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Cụ thể đã hoàn thành việc đầu tư, xây dựng 106 dự án, quy mô xây dựng khoảng 44.450 căn hộ, tổng diện tích khoảng 2.222.500 m2. Đang tiếp tục triển khai 148 dự án, quy mô xây dựng khoảng 91.600 căn hộ, với tổng diện tích khoảng 4.580.000 m2.

Đối với chương trình phát triển nhà ở xã hội hành cho công nhân khu công nghiệp: Đến nay đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 100 dự án, tương đương khoảng 41.000 căn hộ, với tổng diện tích 2.050.000 m2. Đang tiếp tục triển khai 73 dự án với quy mô xây dựng khoảng 88.400 căn hộ, tổng diện tích 4.420.000 m2.

Trong những tháng đầu năm 2019 cũng đã hoàn thành 8 dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, quy mô khoảng 3.750 căn hộ với diện tích sàn xây dựng khoảng 187.500 m2.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản gửi Ngân hàng nhà nước và Ngân hàng Chính sách xã hội đề nghị xem xét, thống nhất phương án điều chuyển khoảng 1.000 tỷ đồng cấp bù lãi suất cho các ngân hàng thương mại và khoảng 1.000 tỷ đồng cho ngân hàng Chính sách xã hội cho vay nhà ở xã gội gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Tính đến nay, trên địa bàn cả nước đã hoàn thành 206 dự án nhà ở xã hội, quy mô xây dựng khoảng hơn 85.450 căn, tới tổng diện tích hơn 4.272.500 m2. Đang tiếp tục triển khai 221 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 180.000 căn, với tổng diện tích khoảng 9.000.000 m2 sàn.

Nguyễn Khánh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *