Chính sách 01/11/2013 14:04

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

FICA - Dự án nhằm xây dựng, vận hành và cập nhật hệ thống thông tin đất đai quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai" giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường làm cơ quan chủ quản và Tổng cục Quản lý đất đai làm chủ đầu tư.

Dự án nhằm xây dựng, vận hành và cập nhật hệ thống thông tin đất đai quốc gia; kết nối cơ sở dữ liệu đất đai với các ngành có nhu cầu...

Thời gian thực hiện dự án dự kiến chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn  từ tháng 9/203 - 2/2015 và giai đoạn 2 triển khai trong thời gian còn lại.

Tổng mức đầu tư cho toàn bộ dự án sẽ được xác định sau khi có kết quả thẩm định chính thức của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tuy nhiên, Chính phủ dự kiến, chi phí cho giai đoạn 1 vào khoảng trên 258 tỷ đồng được lấy từ ngân sách địa phương, vốn ODA và vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc.

Cao Minh

Chuyên mục: Chính sách

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *