Doanh nghiệp 01/12/2014 10:49

Ocean Bank và Chứng khoán Đại Dương bán giải chấp cổ phiếu OGC của công ty riêng ông Hà Văn Thắm

FICA – OCS đã hoàn tất bán giải chấp 35,8 triệu cổ phiếu OGC do doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo nắm giữ và bán được 12,54 triệu cổ phiếu theo yêu cầu của Ocean Bank nhằm thu hồi nợ.

Ngày 27/11, CTCP Chứng khoán Đại Dương (OCS) công bố thông tin về việc bán giải chấp cổ phiếu OGC của Doanh nghiệp Tư nhân Hà Bảo (công ty riêng của ông Hà Văn Thắm).

Khối lượng bán giải chấp theo yêu cầu của OCS là 35,8 triệu cổ phiếu, thực hiện từ 5/11 đến 17/11/2014 thông qua phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh. Kế quả, OCS đã hoàn tất việc bán toàn bộ số cổ phiếu nói trên.

Ngoài ra, theo yêu cầu của Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean Bank), OCS cũng bán giải chấp 12,7 triệu cổ phiếu, dự kiến thực hiện từ 24/11/2014 đến khi Ocean Bank bán đủ số lượng cần giải chấp, thông qua thỏa thuận và khớp lệnh. Đến hết ngày 27/11/2014, đã bán được 11,83 triệu cổ phiếu.

Ngày 28/11, OCS tiếp tục có thông báo liên quan đến việc bán giải chấp cổ phiếu OGC của Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo theo yêu cầu của Ocean Bank.

Trong thông báo này thì số lượng cổ phiếu đã bán được đạt 12,54 triệu cổ phiếu. Ngày 28/11, OCS nhận được công văn của Ocean Bank yêu cầu ngừng bán giải chấp cổ phiếu OGC của doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo do ngân hàng đã bán đủ số cổ phiếu cần giải chấp để thu hồi số tiền nợ của khách hàng theo hợp đồng tín dụng.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2014 của Ocean Group, đến thời điểm 30/6/2014, doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo do ông Hà Văn Thắm Sở hữu đang năm 133,1 triệu cổ phần OGC, tương ứng chiếm 44,4% cổ phần tập đoàn.

Mai Chi

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *