Dòng chảy vốn 05/12/2013 13:57

Việt Nam sẽ công khai minh bạch kết quả hoạt động kinh doanh các DNNN

FICA - Theo khẳng định của Thủ tướng trước các đối tác phát triển, để DNNN thật sự hoạt động cạnh tranh trong thể chế kinh tế thị trường một cách hiệu quả minh bạch, Chính phủ sẽ buộc công khai kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhóm đối tượng này. 
Phát biểu khép lại Diễn đàn đối tác phát triển (VDPF) 2013 trong ngày 5/12/2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cho biết, trong năm 2014 và 2015, Chính phủ Việt Nam sẽ dồn lực tập trung để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô tốt hơn, vững chắc hơn, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đã chủ động đã đề ra từ trước. 
 
Theo đó, Việt Nam sẽ duy trì tăng trưởng, bảo đảm trong năm 2014, tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 5,8% và đến năm 2015 sẽ tăng lên khoảng 6%. 
 
Chính phủ cũng cam kết ổn định tỉ giá, ổn định giá trị tiền Đồng và giữ được đà xuất khẩu như hiện nay.
 
Tập trung vào tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng cũng là một trong những nhiệm vj then chốt của cơ quan điều hành Việt Nam trong năm tới nhằm hỗ trợ nền kinh tế tăng trưởng cao hơn và bền vững hơn, sức cạnh tranh cao hơn, không để bị rơi vào bẫy thu nhập trung bình. 
 
Chính phủ cũng cam kết sẽ hoàn thiện kinh tế thị trường, đi liền với cải cách thủ tục hành chính để tạo môi trường kinh doanh đầu tư minh bạch, hiệu quả cho tất cả các thành phần kinh tế.
 
Cũng theo người đứng đầu Chính phủ, Việt Nam sẽ tiếp tục lộ trình cơ chế giá thị trường đối với các mặt hành, dịch vụ công thiết yếu như điện, than, xăng dầu, nước, dịch vụ y tế… 
 
Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh, tại mặt hàng xăng dầu, Việt Nam đã chính thức thực hiện theo cơ chế thị trường, không còn trợ giá.
 
Với mặt hàng than, Chính phủ cũng chỉ còn trợ giá than bán cho các nhà máy điện. Tuy nhiên, Chính phủ đảm bảo, đến năm 2014 2015 cũng sẽ kết thúc hoạt động trợ giá cho nhóm hàng này, giúp nền kinh tế trở nên minh bạch hơn và cải thiện môi trường đầu tư.
 
Hoạt động tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước cũng sẽ được chú trọng để đảm bảo hiệu quả. Theo đó, để doanh nghiệp nhà nước thật sự hoạt động cạnh tranh trong thể chế kinh tế thị trường một cách hiệu quả minh bạch, Chính phủ sẽ buộc công  khai kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước.
 
Hoạt động tái đầu tư công được tiếp tục tập trung thực hiện nhằm quản lý chặt chẽ, hiệu quả hơn nguồn vốn đầu tư.
 
Cùng với đó, Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục tái cơ cấu hệ thống tài chính ngân hàng để nâng cao hiệu quả cạnh tranh, giảm nhanh nợ xấu, đến năm 2015, nợ xấu sẽ về mức bình thường.
 
Ngoài ra, trong lĩnh vực mà Việt Nam đang gặp khó khăn là kết cấu hạ tầng, Thủ tướng kêu gọi nguồn lực đầu tư từ các thành phần trong kinh tế, triển khai thông qua hình thức công – tư (PPP). 
 
Về kế hoạch hội nhập, Thủ tướng cho biết, Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, hội nhập sâu rộng vào kinh tế thế giới thông quan việc tham gia đàm phán các hiệp định thương mại tự do như Hiệp định kinh tế Xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định thương mại tự do với EU, Liên minh thuế quan với Nga, Belarus, Pakistan…
 
Trước các đối tác phát triển, người đứng đầu Chính phủ cam kết, Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả phòng chống tham nhũng theo hướng hoàn thiện thể chế cơ chế thị trường, công khai minh bạch, phát huy vai trò của người dân, báo chí và xã hội trong phát hiện và phòng chống tham nhũng; xử lý nghiêm về sai phạm trong pháp luật chống tham nhũng, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.
 
Để thực hiện được những mục tiêu, nhiệm vụ này, trước hết Việt Nam sẽ nỗ lực phấn đấu bằng nội lực của mình là chính, và vận động nguồn lực từ xã hội.
 
Tuy nhiên bên cạnh đó, Thủ tướng cũng cho biết, hết sức mong muốn nhận được sự ủng hộ cả về tư vấn, kỹ thuật và nguồn lực tài chính từ các đối tác phát triển , các nhà tài trợ.
 
Bích Diệp
Chuyên mục: Dòng chảy vốn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *